Flag of Vietnam

Xử lý môi trường

Ngôn ngữ: English | Vietnamese
Kết cấu xử lý nhiệt tại Sân bay Đà Nẵng rộng 70 mét và dài gần 100 mét.
Kết cấu xử lý nhiệt tại Sân bay Đà Nẵng rộng 70 mét và dài gần 100 mét.
CDM Smith

Theo đề nghị của Chính phủ Việt Nam, Chính phủ Hoa Kỳ đồng ý hoàn thành việc tẩy sạch môi trường tại Sân bay Đà Nẵng, nơi có nồng độ dioxin cao còn tồn dư trong bùn đất sau chiến tranh Việt Nam. Phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam, USAID đã hoàn thành báo cáo đánh giá môi trường vào tháng 6/2010 và sau đó thiết kế kỹ thuật cho các hoạt động xử lý. Trong năm 2011, Chính phủ Việt nam cũng đã hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của Việt nam và hoàn thành công tác rà phá bom mìn tại hiện trường thực hiện dự án và Thủ tướng Chính phủ chính thức phê duyệt dự án xử lý tại Sân bay Đà Nẵng.

Tháng 8/2012, Chính phủ Hoa Kỳ và Bộ Quốc phòng Việt Nam bắt đầu triển khai dự án tại Đà Nẵng với mục tiêu tẩy sạch ô nhiễm dioxin và cuối cùng là loại bỏ nguy cơ phơi nhiễm dioxin cho cộng đồng xung quanh đồng thời xây dựng năng lực của Việt Nam để thực hiện các hoạt động đánh giá và xử lý môi trường.

Tháng 5/2015, việc xử lý thành công khoảng 45.000 mét khối đất ô nhiễm dioxin đã được khẳng định. Đất sau xử lý được làm nguội đến nhiệt độ an toàn và chuyển ra khỏi kết cấu xử lý. Một sự kiện đã được tổ chức vào tháng 5/2016 với sự tham gia của Đại sứ Hoa Kỳ và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh dấu việc hoàn trả đất và bùn đã qua xử lý cho Chính phủ Việt Nam để tái sử dụng cho kế hoạch mở rộng Sân bay Quốc tế Đà Nẵng nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. Tháng 10/2016, Đại sứ Hoa Kỳ và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng đóng cầu giao điện khởi động xử lý nhiệt giai đoạn 2 và cũng là giai đoạn xử lý cuối. Một buổi thông tin cho cộng đồng đã được thực hiện nhằm cung cấp các hoạt động của Giai đoạn 1 và kết quả giám sát tuân thủ, những thay đổi trong hoạt động xử lý và các hoạt động theo kế hoạch cho Giai đoạn 2. Giai đoạn 2 khởi động vào tháng 11/2016 và dự kiến sẽ hoàn thành xử lý khoảng 45.000 mét khối bùn đất ô nhiễm vào giữa năm 2017. Sau đó kết cấu xử lý sẽ được tháo dỡ và hoàn trả mặt bằng vào giữa năm 2018.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, và Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, và Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius kiểm tra đất đã được xử lý tại Sân bay Đà Nẵng ngày 03/05/2016.
USAID/Vietnam
Các chuyên mục thông tin về dự án: