Flag of Vietnam

Hỗ trợ những người dễ bị tổn thương

Ngôn ngữ: English | Vietnamese
Các hộ nông dân ở vùng nông thôn miền trung Việt Nam được hưởng lợi từ dự việc trồng cây ca cao với hỗ trợ từ USAID.
Các hộ nông dân ở vùng nông thôn miền trung Việt Nam được hưởng lợi từ dự việc trồng cây ca cao thông qua tập huấn và hỗ trợ do USAID tài trợ.
Ảnh: USAID/Vietnam.
Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, tỷ lệ người nghèo tại Việt Nam đã giảm từ 44% năm 1990 xuống dưới 12% năm 2014. Nhiều nơi trong cả nước vẫn có các khu vực có tỷ lệ nghèo cao tại các cộng đồng dễ bị tổn thương hay yếu thế, trong đó có các cộng đồng dân cư tại Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực nghèo trong các đô thị. Các chương trình hỗ trợ của chúng tôi cũng giúp đỡ những nhóm dân cư có ít đại diện trong xã hội như các nhóm người dân tộc thiểu số, phụ nữ, cộng đồng những người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) cũng như những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
 
HỖ TRỢ NHỮNG NGƯỜI BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI THIÊN TAI

Chúng tôi hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ, giảm tính dễ tổn thương của các cộng đồng đô thị thông qua tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó và giảm nhẹ thiên tai và nâng cao năng lực cho những người ứng phó tuyến đầu và các cơ sở chăm sóc y tế để quản lý tốt hơn các trường hợp khẩn cấp và các tình huống có thương vong lớn với mục tiêu giảm số người chết và tăng tỷ lệ sống của các nạn nhân thiên tai.

Từ năm 2000, USAID, thông qua Phòng Hỗ trợ Thảm họa Nước ngoài Hoa Kỳ, đã cung cấp gần 19 triệu USD hỗ trợ phòng chống, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại Việt Nam. USAID cũng giúp Việt Nam ứng phó với thiên tai diễn ra hàng năm. Các hoạt động cứu trợ thiên tai do USAID hỗ trợ được phối kết hợp với và trực tiếp bổ sung cho các hoạt động cứu trợ của Chính phủ Việt Nam.

USAID hỗ trợ diễn tập ứng phó thiên tai tại Long An.
USAID hỗ trợ diễn tập ứng phó thiên tai tại Long An.
USAID/VFD

HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI ĐỒNG TÍNH, SONG TÍNH VÀ CHUYỂN GIỚI

Những người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) tại Việt Nam không bị coi là tội phạm, nhưng họ phải đối mặt với sự kỳ thị và phân biệt đối xử ở mức độ cá nhân, gia đình cộng đồng và điều này cản trở họ tiếp cận các dịch vụ y tế và xã hội và nhiều lúc còn có tác động tiêu cực tới các cơ hội giáo dục và việc làm của họ. USAID hỗ trợ sửa đổi Bộ luật Dân sự thông qua dự án Quản trị Nhà nước nhằm Tăng trưởng Toàn diện. Bộ luật Dân sự sửa đổi có bao gồm các quy định về bảo vệ pháp lý cho người chuyển giới.

USAID và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) vừa thực hiện xong dự án Hỗ trợ Nâng cao Năng lực các Tổ chức Xã hội Dân sự về Đồng tính, Song tính và Chuyển giới (LGBT) tại Việt Nam. Dự án này huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội dân dự hoạt động trong các vấn đề về người LGBT, Bộ Tư pháp và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Dự án đã nâng cao năng lực cho các tổ chức dân sự, đồng thời giảm thiểu kỳ thị và phân biệt đối xử đối với cộng đồng LGBT thông qua công tác nâng cao nhận thức, hỗ trợ pháp lý và tâm lý xã hội, và cải thiện môi trường pháp lý ở Việt Nam cho họ.

HỖ TRỢ CÁC NHÓM NGUY CƠ CAO VỀ HIV

Các khoản tài trợ của USAID được trao cho các tổ chức xã hội dân sự trong năm 2014 đóng vai trò then chốt trong việc kết nối các nhóm dân số nguy cơ cao tới các dịch vụ HIV phù hợp, trong đó có nhóm người nghiện chích ma túy, nam quan hệ tình dục đồng giới và phụ nữ bán dâm. Năm 2015, 29.829 người thuộc các nhóm nguy cơ cao đã được tiếp cận, đóng góp không những cho cải thiện các dịch vụ y tế mà còn cho sự phát triển vững mạnh hơn của xã hội dân sự để sẵn sàng giải quyết các thách thức phát triển. Các khoản tài trợ này cũng đã giúp các tổ chức xã hội dân sự có tiếng nói lớn hơn trong công tác phòng chống AIDS của Việt Nam.

Xem danh sách dự án  |  Xem bản đồ dự án