Hội thảo do Hoa Kỳ tài trợ giúp đẩy mạnh phối hợp hành động khí hậu tại vùng đồng bằng sông Hồng

Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius phát biểu tại Hội thảo Biến đổi Khí hậu vùng Đồng bằng sông Hồng.
Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius phát biểu tại Hội thảo Biến đổi Khí hậu vùng Đồng bằng sông Hồng.
USAID/VFD

Dùng để đăng ngay

Thứ Năm, Tháng hai 25, 2016

HẢI PHÒNG, 25/02/2016 – Các nhà nghiên cứu, các nhà hoạt động về biến đổi khí hậu, đại diện các đối tác phát triển quốc tế, các quan chức chính phủ Việt Nam ở cấp trung ương và cấp tỉnh (trong đó bao gồm một số tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Hồng là Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Quảng Ninh) đang tham dự một hội thảo kéo dài 2 ngày nhằm thúc đẩy hợp tác trong vùng để giải quyết các tác động của biến đổi khí hậu.

Hội thảo Biến đổi Khí hậu vùng Đồng bằng sông Hồng lần thứ hai, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức với hỗ trợ từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), cũng được trông đợi giúp nâng cao nhận thức về mức độ dễ bị tổn tương của đồng bằng sông Hồng và vận động tăng cường đầu tư để đối phó với các tác động của biến đổi khí hậu mà khu vực này đã và đang phải đối mặt.

“Nhiều cộng đồng ở Hoa Kỳ cũng phải đối mặt với những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu giống như những gì người dân đồng bằng sông Hồng đang cảm nhận,” Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius phát biểu. “Điều này là một phần lý do tại sao Hoa Kỳ và Việt Nam cùng có một quyết tâm cao nhằm đảo ngược quá trình biến đổi khí hậu và ứng phó một các hiệu quả với các tác động của nó.”

Vùng đồng bằng sông Hồng chịu rủi ro đặc biệt với tác động của biến đổi khí hậu nhưng lại ít được chú ý hơn so với đồng bằng sông Cửu Long. Hội thảo này cũng nhằm tăng cường hiểu biết về các tác động của biến đổi khí hậu tại vùng đồng bằng sông Hồng và kêu gọi tăng đầu tư về biến đổi khí hậu cho khu vực này, đặc biệt là ở cấp toàn vùng.

Hội thảo Biến đổi Khí hậu vùng Đồng bằng sông Hồng lần thứ nhất được tổ chức tại Nam Định đã đem đến cho 5 tỉnh ven biển này cơ hội lần đầu tiên thảo luận về các thác thức chung mà các tỉnh phải đối mặt và nhu cầu cần ứng phó có sự phối hợp ở cấp vùng. Sau hội thảo đó, Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam của USAID đã hỗ trợ các tỉnh cập nhật kế hoạch hành động biến đổi khí hậu của các tỉnh và các kế hoạch này đã được chia sẻ tại hội thảo lần thứ hai này để triển khai có sự phối hợp tốt hơn giữa các tỉnh.

Đồng bằng sông Hồng là một ưu tiên trong hỗ trợ của Hoa Kỳ. Hiện nay các chương trình hợp tác đang thực hiện trong vùng này bao gồm: Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam, Liên minh Hạ Long – Cát Bà, Dự án Thanh niên và Thích ứng Biến đổi Khí hậu tại Đồng bằng sông Hồng, Dự án Thành phố Kết Nghĩa Ứng phó Thảm họa Thiên tai. Tất cả các dự án này đều được quản lý thông qua USAID.