Flag of Vietnam

Y tế Toàn cầu

Ngôn ngữ: English | Vietnamese
Một khách hàng được tư vấn về HIV tại một trung tâm tư vấn và xét nghiệm HIV do USAID hỗ trợ.
Một khách hàng được tư vấn về HIV tại một trung tâm tư vấn và xét nghiệm HIV do USAID hỗ trợ.
FHI360

Trong một vài thập kỷ vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã đạt những bước tiến đáng kể trong việc cải thiện sức khỏe của người dân. Tuy nhiên, những quan ngại về y tế công cộng vẫn có khả năng đe dọa việc duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững. Sự xuất hiện lao kháng thuốc, sự bùng phát dịch cúm gia cầm độc lực cao ở động vật và người, mối đe dọa đại dịch HIV trong các nhóm quần thể đích, hệ thống y tế yếu kém và những hạn chế về nguồn nhân lực có thể hạn chế sự tăng trưởng liên tục của Việt Nam. Ngoài ra, các dịch vụ y tế còn hạn chế dành cho các nhóm dân cư dễ bị tổn thương, như các nhóm dân tộc thiểu số, đã dẫn đến những khoảng trống đáng kể về cung cấp dịch vụ, làm giảm các chỉ số về y tế và giảm các cơ hội kinh tế.

Trong khuôn khổ Kế hoạch Cứu trợ Khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về Phòng chống AIDS  (PEPFAR), USAID quản lý các hoạt động với quy mô lớn để giúp phòng chống HIV/AIDS cũng như điều trị và chăm sóc người có HIV. Ngoài ra, USAID phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và các tổ chức xã hội dân sự để cung cấp hỗ trợ tài chính và kỹ thuật để ngăn chặn, phát hiện và ứng phó với dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm và các nguy cơ đại dịch mới nổi khác và phòng chống các bệnh nhiệt đới bị lãng quên.
  • Chương trình methadone thí điểm do USAID hỗ trợ từ năm 2008 đã được Chính phủ Việt Nam tiếp nhận và nhân rộng từ hai tỉnh thí điểm lên quy mô toàn quốc với gần 250 điểm cung cấp thuốc methadone phục vụ 50.000 bệnh nhân. Trong năm tài chính 2018, USAID sẽ ngừng mua methadone cho chương trình bởi Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp quản trách nhiệm quan trọng này.

  • Hỗ trợ của USAID trong lĩnh vực phòng chống cúm gia cầm độc lực cao đã giúp giảm số đợt bùng phát dịch cúm gia cầm tại Việt Nam từ gần 2.000 ổ dịch năm 2005 xuống còn dưới 50 ổ dịch năm 2011.

Các lĩnh vực hỗ trợ chủ yếu bao gồm:

Xem danh sách dự án  |  Xem bản đồ dự án