Flag of Vietnam

Chương trình

Ngôn ngữ: English | Vietnamese
USAID đang cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để giúp Việt Nam thực hiện cải cách hải quan.
USAID đang cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để giúp Việt Nam thực hiện cải cách hải quan.
USAID/GIG

Việt Nam đã trải qua thời kỳ tăng trưởng kinh tế nhanh và vươn lên trở thành một nước có thu nhập trung bình thấp. Tuy nhiên, nhiều thách thức đang đe dọa quá trình hội nhập toàn cầu và tăng trưởng toàn diện của Việt Nam. Hỗ trợ phát triển của USAID đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi của Việt Nam trở thành một đối tác có trách nhiệm hơn và có sự tham gia nhiều hơn của mọi thành phần với một nền kinh tế theo định hướng thị trường.

Các chương trình của USAID hỗ trợ sự phát triển liên tục của Việt Nam bằng cách tập trung các nguồn lực vào những nơi cần nhất trong các lĩnh vực tăng trưởng kinh tế và quản trị nhà nước, xã hội dân sự, giáo dục đại học, an ninh y tế, dịch vụ xã hội cho các nhóm dễ bị tổn thương và môi trường.

QUẢN TRỊ NHÀ NƯỚC NHẰM TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG VÀ SÂU RỘNG HƠN

Nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế và giải quyết những hạn chế về quản trị nhà nước đối với phát triển, USAID thúc đẩy cải cách pháp luật và tăng cường tính minh bạch trong xây dựng luật, nâng cao trách nhiệm giải trình, cải thiện tiếp cận thông tin và tăng cường khả năng cạnh tranh. Cải thiện năng lực trong các lĩnh vực này sẽ góp phần tăng cường sự tham gia của người dân đồng thời hỗ trợ Việt Nam nâng cao khả năng tận dụng lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia. Trong 10 năm qua, hỗ trợ của USAID nhằm cải thiện tăng trưởng kinh tế và thương mại đã giúp Việt Nam sửa đổi 150 luật và quy định có ảnh hưởng đến hoạt động thương mại và các thủ tục pháp lý liên quan.

Y TẾ VÀ PHÚC LỢI

Trong khuôn khổ Kế hoạch Cứu trợ Khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về Phòng, chống HIV/AIDS (PEPFAR), các hoạt động của USAID về dự phòng HIV, điều trị và chăm sóc cho người nhiễm HIV đã tiếp cận được hơn 90.000 người tại Việt Nam, trong đó bao gồm tiếp cận thông qua sự hợp tác tích cực của các tổ chức xã hội dân sự. Hỗ trợ tương tự từ Chương trình An ninh Y tế Toàn cầu của USAID giải quyết các mối đe dọa từ dịch cúm gia cầm độc lực cao và các đại dịch khác. Từ năm 2010, USAID đã mở rộng cơ hội cho hơn 23.000 người khuyết tật bất kể nguyên nhân thông qua cung cấp dịch vụ chất lượng cao hơn, hỗ trợ vận động và tăng cường chính sách công bảo vệ quyền của người khuyết tật và cung cấp các dịch vụ có hệ thống.

MÔI TRƯỜNG

Việt Nam là một trong những nước dễ bị tổn thương nhất trên thế giới trước biến đổi môi trường. USAID giúp các cơ quan chính phủ và tổ chức xã hội xây dựng và triển khai các chiến lược phát triển phát thải thấp, thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến đổi môi trường và giúp bảo tồn đa dạng sinh học. Theo đề nghị của Chính phủ Việt Nam, USAID đang thực hiện một dự án quy mô lớn nhằm làm sạch bùn đất nhiễm dioxin còn tồn dư tại Sân bay Đà Nẵng nhiều thập kỷ sau chiến tranh; giai đoạn đầu tiên trong hai giai đoạn xử lý đã được hoàn thành.

Hồ sơ Quốc gia

Chiến lược Hợp tác Phát triển Quốc gia tại Việt Nam giai đoạn 2014-2018 - Bản đầy đủ

Xem danh sách dự án  |  Xem bản đồ dự án