Flag of Vietnam

Sáng kiến Hạ lưu Sông Mê Kông (LMI)

Ngôn ngữ: English | Vietnamese
5 nước thuộc hạ lưu sông Mê Kông bao gồm: Myanmar, Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam.
5 nước thuộc hạ lưu sông Mê Kông bao gồm: Myanmar, Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam.
CIA World Factbook

Sáng kiến Hạ lưu Sông Mê Kông (LMI) là một chương trình đối tác đa quốc gia do Hoa Kỳ khởi xướng năm 2009 nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác tại tiểu vùng sông Mê Kông này. Chương trình hợp tác bao gồm 6 nội dung chính: Nông nghiệp và An ninh Lương thực, Kết nối, Giáo dục, An ninh Năng lượng, Môi trường và Nước, và Y tế, Giới và các vấn đề khác và vấn đề bao trùm. LMI được xây dựng thành một diễn đàn để các đối tác tham gia LMI có thể cùng nhau đưa ra các giải pháp chung cho các thách thức phát triển xuyên biên giới bức thiết nhất.

Hoa Kỳ có lịch sử lâu dài gắn kết với các nước Đông Nam Á, do vậy có nhận thức ngày càng tăng về việc ngày càng có nhiều vấn đề vượt ra khỏi biên giới các quốc gia. Các nước thuộc tiểu vùng hạ lưu sông Mê Kông có nhiều mối quan tâm chung, bao gồm các vấn đề như quản lý tài nguyên nước xuyên biên giới, các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết và cúm đại dịch, và nguy cơ dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu. Mục tiêu của LMI là hỗ trợ xây dựng một hiểu biết chung trong khu vực về các vấn đề này và thúc đẩy các giải pháp hiệu quả có sự phối hợp giữa các quốc gia.

Để tìm hiểu thêm về các dự án và sáng kiến trong khuôn khổ Sáng kiến Hạ lưu Sông Mê Kông, xin mời xem các tờ thông tin giới thiệu dưới đây (tài liệu bằng tiếng Anh):

An Overview of the Lower Mekong Initiative (PDF, 76.1kb)

Lower Mekong Initiative: The LMI Coordination Hub (PDF, 109kb)

Lower Mekong Initiative: Friends of the Lower Mekong (PDF, 82.8kb)

Lower Mekong Initiative: Agriculture and Food Security Pillar (PDF, 75.9kb)

Lower Mekong Initiative: Connectivity Pillar (PDF, 101kb)

Lower Mekong Initiative: Education Pillar (PDF, 89.6kb)

Lower Mekong Initiative: Energy Security Pillar (PDF, 82kb)

Lower Mekong Initiative: Environment and Water Pillar (PDF, 78.1kb)

Lower Mekong Initiative: Health Pillar (PDF, 110kb)

LMI: Bringing Water & Sanitation to the Urban Poor

LMI: Managing Sediment, Climate Change in Mekong Basin Dams

LMI: Asia's Regional Response to Endangered Species Trafficking (ARREST)