Flag of Vietnam

Giáo dục

Ngôn ngữ: English | Vietnamese
Giảng viên đại học Việt Nam trải nghiệm phương pháp học thực hành ứng dụng theo dự án trong Phòng thí nghiệm Đại học bang Arizon
Giảng viên đại học Việt Nam trải nghiệm phương pháp học thực hành ứng dụng theo dự án trong Phòng thí nghiệm Đại học bang Arizona.
ASU

Hệ thống giáo dục Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng biểu dương, trong đó có tỷ lệ biết chữ đạt 98%. Tuy nhiên, những nhu cầu của một nền kinh tế toàn cầu cạnh tranh cao đòi hỏi sự tổng hòa của kỹ năng, kiến thức và nguồn vốn con người hiện đang được xây dựng với chất lượng không đồng đều trong hệ thống giáo dục hiện thời của Việt Nam. Hệ thống giáo dục còn nhiều bất cập như công tác đào tạo đội ngũ giảng viên còn yếu kém, phương pháp giảng dạy chưa phù hợp và hạn chế trong công tác quản lý và quản trị giáo dục.

Chính phủ Việt Nam đang giải quyết những thách thức quan trọng bằng việc đặt ra những mục tiêu dài hạn hơn cho giáo dục đại học trong Chương trình Chiến lược Phát triển Giáo dục 2008-2020 cũng như Chương trình Cải cách Giáo dục Đại học. Điều này cho thấy cam kết cải thiện hệ thống trong một nền kinh tế và xã hội đang biến đổi nhanh chóng. USAID phối hợp với các trường đại học và khu vực tư nhân của Việt Nam để cải thiện giáo dục trong các lĩnh vực then chốt.

  • USAID hợp tác với Trường Y Harvard và 8 đối tác là các doanh nghiệp nhằm giúp lực lượng cán bộ y tế giải quyết những thách thức hiện tại và trong tương lai. Hợp tác chặt chẽ với 3 trường đại học Việt Nam ở mỗi miền đất nước, liên minh này đang cải thiện chất lượng và tính hiệu quả của công tác giáo dục ngành y thông qua đào tạo theo phương pháp sư phạm hiện đại, sử dụng công nghệ và tích hợp nội dung về lâm sàng; cải thiện việc giảng dạy và học tập các kỹ năng chủ chốt cần thiết để đảm bảo một lực lượng cán bộ bền vững, có chất lượng cao có khả năng phát hiện, xử lý và ứng phó với các mối đe dọa y tế mới nổi; và phát triển đội ngũ lãnh đạo với những sáng tạo không ngừng và bền vững; cải thiện khả năng tiếp cận và đầu ra cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và xã hội, đặc biệt là các bác kỹ và cán bộ y tế người dân tộc thiểu số.
  • USAID works with Harvard University’s Ash Center to conduct research, training, and policy dialogue efforts on  areas of central importance to the Mekong Region, including economic development, the stewardship of natural resources and the social and economic consequences of the development challenges facing the countries of the Lower Mekong region in the context of environmental change.
  • USAID hợp tác với Trung tâm Ash thuộc Đại học Harvard tiến hành nghiên cứu, giảng dạy và đối thoại chính sách về những lĩnh vực có tầm quan trọng lớn đối với khu vực sông Mekong, trong đó có phát triển kinh tế, quản lý tài nguyên thiên nhiên và các hậu quả kinh tế và xã hội của các thách thức phát triển mà các quốc gia hạ lưu sông Mekong đang phải đối mặt trong bối cảnh biến đổi về môi trường.

Xem danh sách dự án  |  Xem bản đồ dự án