Hoa Kỳ mở rộng hỗ trợ dành cho Người khuyết tật Việt Nam

Giám đốc USAID Việt Nam Joakim Parker và Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Nguyễn Trọng đàm bắt tay tại lễ giới thiệu dự án.
Giám đốc USAID Việt Nam Joakim Parker và Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Nguyễn Trọng đàm bắt tay tại lễ giới thiệu dự án.
USAID/Vietnam

Dùng để đăng ngay

Thứ Ba, Tháng mười 27, 2015

HÀ NỘI, 27/10/2015 – Với ngân sách được Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục phê duyệt, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã công bố sáu dự án mới về hỗ trợ người khuyết tật tại Việt Nam với mục tiêu giúp nâng cao sức khỏe, thúc đẩy hòa nhập xã hội và đẩy mạnh quyền của người khuyết tật.

“Người khuyết tật có khả năng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển không ngừng của Việt Nam,” Giám đốc USAID Việt Nam Joakim Parker phát biểu. “Hỗ trợ của USAID được thiết kế nhằm giúp người khuyết tật phát huy được tiềm năng của họ với sự tham gia của gia đình, chính quyền và xã hội dân sự và điều này sẽ đóng góp cho mục tiêu lớn hơn của chúng tôi là hỗ trợ một Việt Nam có sự tham gia nhiều hơn của mọi thành phần trong xã hội. Hợp tác hỗ trợ người khuyết tật cũng là một nội dung quan trọng trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước chúng ta.”

Các dự án mới của USAID bao gồm hỗ trợ thực hiện Công ước Liên Hiệp Quốc về Quyền của Người khuyết tật, tăng cường công tác phối hợp và thực hiện pháp luật về người khuyết tật của Việt Nam, cải thiện các hệ thống dịch vụ phục hồi chức năng và cung cấp hỗ trợ trực tiếp tới người khuyết tật trong các lĩnh vực vận động trị liệu, trị liệu nghề nghiệp và ngôn ngữ trị liệu. Các dự án này sẽ mở rộng hỗ trợ của USAID ở cấp tỉnh.

Ba dự án trong số này được thực hiện bởi các tổ chức của Việt Nam; ba dự án còn lại do các tổ chức đã hoạt động lâu năm tại Việt Nam thực hiện.

Cam kết của Hoa Kỳ đối với hoạt động hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam bắt đầu từ năm 1989 thông qua Quỹ Hỗ trợ Nạn nhân Chiến tranh Leahy. Xây dựng trên nền tảng đó, USAID đã hỗ trợ cải thiện phúc lợi cho hơn 23.000 người khuyết tật từ năm 2010 thông qua việc cung cấp các dịch vụ chất lượng cao và bền vững, tăng cường các cơ hội giáo dục và việc làm, đẩy mạnh vận động chính sách và hỗ trợ xây dựng các chính sách nhà nước giúp bảo vệ quyền của người khuyết tật.

Để xem ảnh sự kiện, truy cập: https://flic.kr/s/aHsknrMCaG