Flag of Vietnam

Cơ hội hợp tác

Ngôn ngữ: English | Vietnamese

USAID hợp tác với các tổ chức thông qua hình thức Hợp đồng Dịch vụ (Contract) và Khoản Tài trợ (Grant hoặc Cooperative Agreement) tùy thuộc vào loại công việc, mục đích tài trợ và bản chất của mối quan hệ giữa USAID và đối tác triển khai.

Các hợp đồng thầu được trao để thực hiện Hợp đồng Dịch vụ hoặc Khoản Tài trợ về cơ bản bao gồm các chỉ số và kết quả, ngân sách và các điều khoản và điều kiện khác áp dụng đối với công việc được thực hiện theo hợp đồng thầu.

Chúng tôi hy vọng các đối tác phát triển của chúng tôi sẽ đạt được hiệu quả cao và hợp tác cùng chúng tôi để đưa ra được các giải pháp phát triển bền vững cho những người hưởng lợi tại các quốc gia mà chúng tôi có hoạt động hỗ trợ trên toàn thế giới.

Xem sơ đồ Quy trình trao thầu để hiểu tổng quan các bước chính trong quá trình trao thầu thực hiện Hợp đồng dịch vụ và Khoản Tài trợ của chúng tôi.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hòm thư điện tử vietnam.partnerships@usaid.gov nếu bạn có câu hỏi hoặc cần thêm thông tin.

Tải cuốn "Hướng dẫn cơ bản về Quy trình Trao thầu Hợp đồng dịch vụ và Khoản Tài trợ" (bằng tiếng Anh) tại đây. [PDF, 713.02 kb]

Đọc thêm về nộp hồ sơ đề xuất tại đây.

Để tìm hiểu thêm về cơ hội hợp tác với USAID, vui lòng truy cập: https://www.usaid.gov/partnerships


No results found.