Flag of Vietnam

Bảo tồn đa dạng sinh học

Ngôn ngữ: English | Vietnamese
Linh trưởng được bảo tồn tại Vườn Quốc gia Cúc Phương.
Linh trưởng được bảo tồn tại Vườn Quốc gia Cúc Phương.
USAID/Vietnam

Chính sách Đa dạng sinh học của USAID công nhận rằng bảo tồn đa dạng sinh học là một thành tố quan trọng trong việc đạt được phát triển bền vững. Cuộc sống hạnh phúc và tiến bộ của con người phụ thuộc vào sức khỏe của hệ sinh thái và những thành tựu phát triển lâu bền đó sẽ không thể đạt dược nếu các hệ sinh thái này không được đánh giá cao và không được bảo vệ. USAID hướng đến việc tạo dựng một tương lai trong đó cả con người và đa dạng sinh học cùng phát triển thông qua những cải thiện về thịnh vượng kinh tế, bình đẳng xã hội và quản lý môi trường.

Việt Nam là một trong những quốc gia có tính đa dạng sinh học cao nhất thế giới, là nơi sinh sống của 10% các loài động vật có vú, chim và cá trên thế giới. 40% các loài thực vật bản địa chỉ tìm thấy ở Việt Nam. Hệ sinh thái đa dạng cung cấp các loại hàng hóa và dịch vụ phong phú cho người dân thông qua cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái, trong đó bao gồm nước sạch, giúp giữ đất, là vùng đệm chống gió bão và các cú sốc về khí hậu và là cơ sở để phát triển du lịch. Việt Nam được xác định là quốc gia ưu tiên trong Chính sách Đa dạng sinh học của USAID. Các hoạt động có mục tiêu bảo vệ hệ sinh thái có tầm quan trọng toàn cầu bằng cách bảo đảm tương lai an toàn cho các loài quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng, hiện đang bị đe dọa bởi những hoạt động như thay đổi mục đích sử dụng đất, săn bắt trộm và tội phạm về các loài hoang dã.

Dưới đây là các dự án của USAID giúp bảo tồn đa dạng sinh học, chống tội phạm về các loài hoang dã và bảo vệ môi trường:

  • Dự án Trường Sơn Xanh (2016-2020) hỗ trợ các hoạt động của tỉnh và địa phương ở khu vực cảnh quan Trung Trường Sơn với trọng tâm là tăng cường áp dụng thực hành sử dụng đất phát thải thấp, tăng cường bảo tồn đa dạng sinh họ và nâng cao khả năng thích ứng cho các cộng đồng dễ bị tổn thương. Dự án giúp bảo vệ người dân, cảnh quan và đa dạng sinh học ở các tỉnh có diện tích rừng lớn. Dự án hợp tác trực tiếp với chính quyền và người dân các tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế.   

  • Dự án Bảo tồn các Loài hoang dã (2016-2021) tập trung tăng cường năng lực thực thi pháp luật và xét xử tội phạm về các loài hoang dã; kiện toàn và thống nhất khuôn khổ pháp lý cho hoạt động chống tội phạm về các loài hoang dã; và giảm thiểu nhu cầu tiêu thụ trái phép các loài hoang dã và sản phẩm từ các loài hoang dã. Đối tác phía Chính phủ Việt Nam là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

  • Liên minh Hạ Long - Cát Bà (2014-2019) đẩy mạnh hoạt động bảo vệ môi trường tại Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long đã được UNESCO công nhận và Khu Dự trữ Sinh quyển Quần đảo Cát Bà. Dự án huy động sự tham gia của doanh nghiệp thông qua Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế với mục tiêu hỗ trợ việc mở rộng Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long đã được UNESCO công nhận để bao gồm cả Khu Dự trữ Sinh quyển Quần đảo Cát Bà.