Flag of Kyrgyz Republic

Айлана-чөйрөнү коргоо

Language: English | Kyrgyz | Russian
Ак барс
Азия тоолорунун символу болгон ак барс жоголуп кетүү коркунучу астында
Jameel Ahmed, Walkabout Films / US Embassy in Pakistan

Кыргыз Республикасындагы USAIDдин миссиясы курчап турган чөйрөнү коргоо, сейрек кездешкен жаныбарлардын түрлөрүн коргоо, атап айтканда, ак илбирсти коргоо, өлкөнүн жана Борбор Азия менен Түштүк Азия аймактарындагы мөңгүлөр менен суу ресурсуна климаттык өзгөрүүлөрдүн тийгизген таасирин изилдөө боюнча бир катар программаларды да колдойт.

 

Айлана-чөйрөнү коргоо тармагындагы USAIDдин долбоорлору: