Dự án hỗ trợ người khuyết tật do Hoa Kỳ tài trợ làm lợi cho hàng nghìn người dân Việt Nam trong 3 năm

Dùng để đăng ngay

Thứ Năm, Tháng mười hai 3, 2015

HÀ NỘI, 3/12/2015 -- Hàng nghìn người khuyết tật Việt Nam ở cả nông thôn và thành thị đã được hưởng các cơ hội y tế, giáo dục và sinh kế tốt hơn với hỗ trợ từ Dự án Trợ giúp Người khuyết tật do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.

 “Dự án này là một phần trong các chương trình trợ giúp người khuyết tật rộng lớn hơn của chúng tôi và có ý nghĩa quan trọng thể hiện cam kết liên tục của chúng tôi về hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam,” Giám đốc USAID Việt Nam Joakim Parker cho biết. “Chúng tôi vui mừng rằng dự án đã giúp nhiều người khuyết tật phát huy được tiềm năng của mình thông qua tiếp cận tốt hơn các cơ hội chăm sóc y tế, giáo dục và việc làm.”

Dự án này được thực hiện trong 3 năm từ năm 2012 và tập trung vào hỗ trợ trực tiếp cho người khuyết tật và nâng cao năng lực của chính quyền các địa phương và các tổ chức phi chính phủ trong nước để thiết lập một mạng lưới bền vững về dịch vụ y tế, giáo dục và việc làm cho người khuyết tật tại 8 tỉnh, thành phố, bao gồm Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Định, Quảng Nam, Tây Ninh, Binh Phước, Thái Bình và Thừa Thiên-Huế.

Phối hợp với các sở lao động, thương binh và xã hội, sở giáo dục và đào tạo và sở y tế tại các tỉnh, thành phố kể trên, dự án đã hỗ trợ xây dựng năng lực dài hạn cho 4.700 cán bộ cung cấp dịch vụ y tế, các giáo dục, chủ sử dụng lao động và cán bộ công tác xã hội thông qua các khóa tập huấn để giúp họ giải quyết một cách thỏa đáng nhu cầu của người khuyết tật tại cộng đồng của mình.

Gần đây dự án tổ chức hội thảo đánh giá những thành công của dự án với trên 100 đại biểu tham gia, trong đó bao gồm đại diện đến từ các tỉnh, thành phố nơi dự án hỗ trợ và đại diện đến từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế.

Kể từ năm 1989, Chính phủ Hoa Kỳ đã tài trợ 60 triệu đô la cho hoạt động hỗ trợ người khuyết tật tại Việt Nam. USAID gần đây công bố 6 dự án mới hỗ trợ người khuyết tật với mục tiêu thúc đẩy y tế, hòa nhập xã hội và các quyền của người khuyết tật.

Để có thêm thông tin về hỗ trợ của USAID dành cho người khuyết tật, truy cập: https://www.usaid.gov/vietnam/persons-with-disabilities-support-program

Để xem thông điệp video của Đại sứ Hoa Kỳ Osius trong đó giải thích nơi ở của Đại sứ gần đây đã được cải tạo như thế nào để đáp ứng các quy định luật pháp của Hoa Kỳ về vấn đề khuyết tật, truy cập:  https://youtu.be/jwB3KPVF1mk