Việt Nam chính thức kết nối hệ thống hải quan một cửa ASEAN sau quá trình hợp tác phát triển hiệu quả với Hoa Kỳ

Dùng để đăng ngay

Thứ Ba, Tháng chín 8, 2015

HÀ NỘI, 8/9/2015 -- Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) hoan nghênh công bố từ Tổng cục Hải quan Việt Nam về việc chính thức ra mắt hệ thống Một cửa Quốc gia của Việt Nam và kết nối với hệ thống hải quan Một cửa ASEAN.

“Việt Nam xứng đáng được chúc mừng vì đã thành công với nỗ lực triển khai hệ thống Một cửa Quốc gia. Với lễ công bố hôm nay, quá trình hội nhập kinh tế khu vực của Việt Nam đã đạt thêm một mốc quan trọng nữa,” Giám đốc USAID Việt Nam Joakim Parker cho biết. “Hệ thống này được trông đợi sẽ đẩy nhanh tốc độ thông quan hàng hóa, qua đó nâng cao hiệu quả thương mại và nâng cao khả năng cạnh tranh của Việt Nam cùng các quốc gia thành viên ASEAN khác.”

Hoạt động hợp tác phát triển của USAID hỗ trợ nhiều lĩnh vực mà Việt Nam chú trọng nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và mở rộng tăng trưởng. Đối với các mục tiêu của hệ thống một cửa, USAID và Phái đoàn Hoa Kỳ tại Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã hợp tác chặt chẽ với các quốc gia thành viên ASEAN trong hơn 8 năm qua để hiện thực hóa hệ thống Một cửa ASEAN để phục vụ thông quan hàng hóa. USAID hỗ trợ thực hiện phân tích các yêu cầu pháp lý tại Việt Nam và các quốc gia khác. Những báo cáo phân tích này giúp các quốc gia thành viên ASEAN hiểu rõ hơn về những thay đổi cần thiết trong hệ thống pháp luật cấp quốc gia nhằm kết nối hệ thống Một cửa Quốc gia vào hệ thống Một cửa ASEAN. Kết quả từ những nỗ lực đó là ASEAN đã công bố hệ thống trao đổi điện tử các chứng từ giao dịch quy chuẩn giữa 10 quốc gia ASEAN, đây được xem là một nhân tố trung tâm của Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

Hệ thống Một cửa ASEAN là một sáng kiến độc đáo cấp khu vực nhằm kết nối và hợp nhất các Hệ thống Một cửa Quốc gia của các nước thành viên. Mục tiêu chính của hệ thống Một cửa ASEAN là đẩy nhanh thông quan hàng hóa trong bối cảnh tăng cường hội nhập kinh tế trong ASEAN. Các mục đích chính của sáng kiến Một cửa ASEAN là giúp hoạt động kinh doanh đơn giản hơn, thời gian xử lý nhanh hơn và minh bạch hơn.