Dự án do Hoa Kỳ hỗ trợ giúp tăng cường cơ hội giáo dục và hòa nhập xã hội cho người khuyết tật Việt Nam

Dùng để đăng ngay

Thứ Sáu, Tháng chín 11, 2015

HÀ NỘI, 11/9/2015 -- Trong 10 năm qua, Dự án Hòa nhập cho Người khuyết tật Việt Nam do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ đã hỗ trợ xây dựng khuôn khổ pháp lý quốc gia về giáo dục hòa nhập, qua đó tạo điều kiện cho khoảng 500.000 trẻ khuyết tật Việt Nam được tới trường và đem đến cơ hội đào tạo về công nghệ thông tin và việc làm cho 1.400 thanh niên khuyết tật.

“Quan hệ hợp tác này đã tạo ra những cơ hội để thanh niên khuyết tật tiếp cận tốt hơn tới giáo dục và việc làm,” Giám đốc USAID Việt Nam Joakim Parker cho biết. “Chúng tôi hi vọng rằng những nỗ lực này sẽ tiếp tục giúp người khuyết tật hòa nhập hơn nữa vào mọi mặt của đời sống xã hội khi mà Việt Nam thực hiện các cam kết theo Công ước về Quyền của Người khuyết tật”.

Theo một báo cáo đánh giá được công bố ngày hôm nay tại hội thảo tổng kết dự án, gần 2.300 giáo viên và các nhà quản lý giáo dục đã được dự án trực tiếp tập huấn về giáo dục hòa nhập trong 10 năm qua. Dự án cũng hợp tác chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các sở giáo dục và đào tạo các tỉnh để giúp xây dựng và thực hiện các chính sách và hướng dẫn về giáo dục hòa nhập. Nhờ những nỗ lực này, 10.000 giáo viên đã được tập huấn về giáo dục hòa nhập thông qua chương trình đào tạo giáo viên do dự án tài trợ.

Được triển khai từ năm 2005, dự án đã hợp tác với nhiều đối tác Việt Nam khác nhau nhằm thúc đẩy giáo dục và hòa nhập xã hội cho người khuyết tật thông qua hỗ trợ cơ hội về giáo dục hòa nhập, đào tạo nghề và việc làm cho trẻ em và thanh niên khuyết tật trên khắp các tình thành của Việt Nam.

Từ năm 1989, Chính phủ Hoa Kỳ đã giúp cải thiện chất lượng cuộc sống và hỗ trợ hòa nhập người khuyết tật Việt Nam trong mọi mặt của đời sống xã hội. Cho đến nay, Chính phủ Hoa Kỳ đã đóng góp hơn 60 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ người khuyết tật bất kể nguyên nhân.

Để biết thêm thông tin về hỗ trợ của USAID dành cho cho người khuyết tật, truy cập: https://www.usaid.gov/vietnam/persons-with-disabilities