Bộ công cụ tập huấn giúp tăng cường tiếp cận quyền đất đai cho phụ nữ Việt Nam

Dùng để đăng ngay

Thứ Năm, Tháng hai 4, 2016

HÀ NỘI, 4/2/2016 -- Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) hôm nay công bố Bộ công cụ tập huấn Giới và Quyền sở hữu ở Việt Nam được xây dựng nhằm trang bị cho các tình nguyện viên cộng đồng các kiến thức họ có thể áp dụng để giúp nâng cao nhận thức và hiểu biết của cộng đồng về quyền đất đai, giảm thiểu các tranh chấp về đất đai và hỗ trợ tư vấn.

“Nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng một trong những rào cản đối với tiếp cận đất đai của phụ nữ Việt Nam là sự thiếu thông tin về các quyền về tài sản cũng như những quy trình pháp lý,” Giám đốc USAID Việt Nam Joakim Parker cho biết. “Bộ công cụ tập huấn này nhằm tăng cường vai trò tư vấn của các tình nguyện viên, đặc biệt là tư vấn cho nữ nông dân, và giúp nâng cao hiểu biết về quyền và giới tại Việt Nam có liên quan đến đất đai.” 

Bộ tài liệu tập huấn này do Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về Phụ nữ (ICRW) và Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) xây dựng với hỗ trợ từ USAID thông qua Dự án Tiếp cận Đất đai cho Phụ nữ Việt Nam, một dự án được triển khai trong 2 năm. Đến nay, dự án đã sử dụng bộ công cụ này để tập huấn cho 60 tình nguyện viên cộng đồng cơ sở để giúp nông dân, đặc biệt là nữ nông dân, ở tỉnh Hưng Yên ở miền bắc và tỉnh Long An ở đồng bằng sông Cửu Long với sự ủng hộ của chính quyền tỉnh.

Bộ công cụ tập huấn bao gồm 5 phần như dưới đây và có thể tải về từ trang web của USAID tại địa chỉ http://www.usaid.gov/vietnam/reports-and-publications

  • Quyền và Giới ở Việt Nam
  • Luật Đất đai và Giới ở Việt nam
  • Quyền về nhà, đất trong Luật Hôn nhân & Gia đình ở Việt Nam
  • Luật Thừa kế, Di chúc và Phụ nữ ở Việt Nam;
  • Kỹ năng Giám sát của các tình nguyện viên

USAID khuyến khích các tổ chức và cá nhân sử dụng bộ công cụ tập huấn này để góp phần nâng cao nhận thức về các thách thức có liên quan đến giới trong thực thi các quyền về đất đai tại các vùng nông thôn, đồng thời tăng nhận thức về việc làm thế nào để phụ nữ có thể thực hiện và bảo vệ các quyền về đất đai của mình.

Để xem một số hình ảnh về hoạt động của dự án, truy cập: https://flic.kr/s/aHskrXkyuf