Flag of Serbia

Priče o našim uspesima

Language: English | Serbian
Lečenje zdravstva u Srbiji

December 2016—Bez obzira da li čekaju u punoj čekaonici nakon udesa ili samo na rutinski pregled, pacijenti svuda traže olakšanje, razumevanje i blagovremenu pomoć od svojih lekara. Ni u Srbiji nije drugačije.

Uzbuna zbog korupcije

Marija Beretka dobila je na sudu svog poslodavca kao uzbunjivač u junu 2016. godine. To je bila prva presuda jednog prvostepenog suda po tužbi zbog uzbunjivanja od kad je Srbija usvojila novi Zakon o zaštiti uzbunjivača, koji je stupio na snagu u junu 2015. godine. 

Snažnija podrška žrtvama porodičnog nasilja u Srbiji

Za žrtve nasilja u porodici u Srbiji statistika je sumorna. 2015. godine, 36 žena je izgubilo živote u slučajevima nasilja u porodici. Od početka 2016, 16 žena je ubijeno a čak njih 3.530 je pozvalo servis Savetovališta protiv nasilja u porodici, nevladine organizacije koja pruža pomoć žrtvama.

 

 

Internet stranica otvara nove mogućnosti za marketing i prodaju

Uprkos snažnom rastu na polju informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) širom sveta, mnoge kompanije u Srbiji sporo usvajaju IKT rešenja u svom poslovanju i prodaji. 

Uvođenje proizvodnih standarda odskočna daska za izvoz

Ukras doo je mala firma iz Srbije osnovana tokom ekonomske krize 90-ih. Više od 20 godina vlasnik  Svetozar Milovanović borio se da razvije stabilnu proizvodnju zaštitnih rukavica. 

Pages