Flag of Serbia

Saopštenja za javnost

Language: English | Serbian
Wednesday, Septembar 20, 2017 - 5:30am

Beograd – Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), agencija Vlade SAD, Visoki savet sudstva i 4 Digits Consulting 19. septembra su obeležili rezultate USAID-ovog “Projekta za institucionalno jačanje Visokog saveta sudstva”—projekta koji je vredeo 500.000 dolara i čiji je cilj bio unapređenje reforme pravosuđa u Srbiji.

“Podrška USAID-a Visokom savetu sudstva u njegovim naporima da sprovede reformu pravosuđa u Srbiji pomogla je da se Srbija približi ostvarenju ciljeva predviđenih Akcionim planom Nacionalne strategije za reformu pravosuđa za period 2013-2018”, rekao je Dragomir Milojević, Predsednik Visokog saveta sudstva.

“Visoki savet sudstva ima ključnu ulogu u uspostavljanju delotvornog pravosuđa koje služi potrebama građana Srbije”, rekla je direktorka misije USAID-a u Srbiji Aza El-Abd. “Sjedinjene države u saradnji sa Srbijom, rade na unapređenju pravosuđa više od deset godina i to je dugotrajno partnerstvo.”

Projekat je pomogao Visokom savetu sudstva da:

USAID pomaže unapređenje javnih usluga u Subotici
Friday, Maj 12, 2017 - 10:15am

SUBOTICA – 12. maja 2017. godine, Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), agencija Vlade Sjedinjenih Država, uručila je dva mobilna elektrokardiogram (EKG) aparata Domu zdravlja Subotica, koji pruža zdravstvene usluge na teritoriji cele subotičke opštine. EKG aparati će omogućiti zdravstvenim radnicima koji rade u službama u naseljima Bajmok i Čantavir da dijagnostifikuju potrebe pacijenata kojima je neophodna hitna medicinska pomoć.

Američka vlada odvojila 9 miliona dolara za jačanje privrede i unapređenje rada institucija u Srbiji
Friday, April 28, 2017 - 9:30am

Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Srbije 28. aprila 2017. potpisale su amandmane na dva bilateralna sporazuma o pružanju pomoći. Amandmani omogućavaju dodatnih devet miliona dolara podrške naporima Srbije u pristupanju EU i to unapređenjem rada institucija, borbom priotiv korupcije, jačanjem vladavine prava i privrede u Srbiji.   

Mladi aktivisti rade na unapređenju svojih lokalnih zajednica
Monday, Mart 20, 2017 - 10:45am

Beograd- Fondacija Ana i Vlade Divac uz podršku agencije američke vlade USAID, obeležila je završetak projekta “Divac omladinski fondovi” konferencijom pod nazivom Mladi se pitaju održanom 17. marta 2017. Ovaj projekat omogućio je mladim ljudima da zastupaju pokretanje lokalnih resursa kao i učešće mladih u izradi lokalnih politika. 

Srbija je posvećena uključivanju osoba sa invaliditetom u politički život
Wednesday, Mart 15, 2017 - 11:30am

Beograd  – Više od 70 predstavnika Parlamenta, javnog i privatnog sektora, nezavisnih institucija, lokalnih vlasti, organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom, i organizacija za praćenje izbora, učestvovalo je na Nacionalnoj konferenciji o političkom učešću osoba sa invaliditetom, održanoj 15. marta.  Ova konferencija obležila je završetak projekta “Jačanje političkog učešća osoba sa invaliditetom” koji realizuje Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije, a finansira agencija američke vlade, USAID.

Obnovljeni Centar za socijalni rad nudi bolje usluge  ugroženom stanovništvu i migrantima
Wednesday, Mart 8, 2017 - 8:00am

SUBOTICA – U čast Međunarodnog dana žena, 8. marta 2017. svečano je otvoren renovirani Centar za socijalni rad u Subotici. Rekonstrukciju je sa $70,000 dolara finansirala Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Lokalne vlasti su identifikovale obnovu Centra kao prioritet za grad Suboticu, imajući u vidu povećanu tražnju za uslugama Centra usled priliva migranata i izbeglica u prethodne dve godine. 

Građani Srbije nastavljaju da saosećaju sa izbeglicama i migrantima
Friday, Februar 10, 2017 - 6:00am

Prema rezultatima drugog istraživanja o stavovima građana Srbije prema evropskim migracijama i izbegličkoj krizi, 47 odsto građana ima pozitivan stav prema izbeglicama i migrantima, 34 odsto njih negativan, dok je 18,5 odsto građana neutralno.

Pozitivni trendovi u oblasti konkurentnosti i rasta srpske privrede
Thursday, Novembar 17, 2016 - 8:30am

USAID-ov Projekat za bolje uslove poslovanja predstavio je danas rezultate šeste godišnje Ankete 1000 preduzeća. Nalazi ankete, koji odražavaju stavove 1000 privrednih subjekata u Srbiji o stanju poslovnog okruženja u zemlji, ukazuju na to da su nedavne reforme pojednostavile poslovanje.

USAID i Vlada Srbije inspirišu preduzetnike  na „novi početak“
Wednesday, Novembar 16, 2016 - 8:45am

Srpska asocijacija menadžera (SAM), DNA Communications, Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i predstavnici Vlade Srbije obeležili su završetak projekta „Šansa za novi početak“ i proslavili njegov uspeh i pozitivan uticaj na preduzetnički duh u Srbiji.

Počela Nedelja parlamentarizma
Monday, Novembar 7, 2016 - 8:15am

Druga po redu «Nedelja parlamentarzima» pod sloganom «Imate reč» svečano je otvorena u Domu Narodne skupštine. «Nedelju parlamentarizma» organizuju Narodna skupština Republike Srbije i inicijativa Otvoreni parlament u saradnji sa još 60 partnerskih organizacija i institucija uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Britanske ambasade u Beogradu, Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.

Pages