Flag of Serbia

Ekonomski rast i trgovina

Language: English | Serbian

Privreda Srbije ograničena je kako ekonomskom krizom u EU tako i postojanjem prepreka za rast. Potrebno je unaprediti poslovno okruženje kako bi se stimulisao rast. Privatni sektor mora da unapredi svoju sposobnost da bude konkurentan na međunarodnim tržištima, i potrebno je otvoriti više radnih mesta kako bi se smanjila visoka stopa nezaposlenosti, posebno u ranjivim zajednicama. USAID radi sa odabranim partnerima, kao što su državne institucije, nevladine organizacije, međunarodni donatori i druge američke agencije kako bi se sprovele ekonomske reforme koje bi doprinele ekonomskom rastu, jačanju kapaciteta opština da podstiču lokalni ekonomski razvoj zadovoljavanjem potreba firmi i tržišta, kao i unapređenju konkurentnosti privatnog sektora, pre svega u ekonomski osiromašenim regionima.

Postojeći programi koji doprinose sveukupnom ekonomskom razvoju Srbije su:

Projekat za bolje uslove poslovanja

Petogodišnji Projekat za bolje uslove poslovanja započet je u januaru 2011. Projekat pomaže Vladi Srbije da poveća konkurentnost ekonomije i privatnog sektora u Srbiji unapređenjem uslova poslovanja, poboljšanjem upravljanja javnim finansijama i jačanjem tržišta kapitala. Aktivnosti projekat zasnivaju se na prioritetima koje su identifikovali Vlada Srbije i privatni sektor.  

Za više informacija posetite: http://www.bep.rs/

Projekat za razvoj privatnog sektora

Trogodišnji Projekat za razvoj privatnog sektora, vredan 4,2 miliona dolara, namenjen je jačanju kompanija iz privatnog sektora u 12 opština iz ekonomski ugroženih područja južne i jugozapadne Srbije. Projekat je nastao kao rezultat direktnog partnerstva sa Vladom Srbije, i sprovodi ga Razvojna agencija Srbije (RAS) preko svoje mreže regionalnih razvojnih agencija. Regionalne razvojne agencije pomoćiće kompanijama i poslovnim udruženjima, koje imaju potencijala za rast, da povećaju prodaju i izvoz i otvore nova radna mesta.  

Za više informacija posetite: http://ras.gov.rs

Opportunity Banka Srbija

Opportunity Banka Srbija (OBS) je lokalna banka koja nudi mikro, poljoprivredne i kredite malim i srednjim preduzećima i to klijentima koji obično nemaju pristup finansijskim uslugama tradicionalnih banaka. Klijenti su obično iz polu-urbanih i ruralnih oblasti Srbije. Banka se specijalizovala za kredite domaćinstvima i poljoprivrednom sektoru.

Misija OBS je da pomogne otvaranju radnih mesta, stimuliše mala preduzeća i omogući ekonomsku transformaciju svojih klijenata. Uz strateški raspoređene filijale, OBS koristi usluge savetnika klijenata na terenu (kreditne službenike) kako bi došao do klijenata u zabačenim oblastima. 

USAID je obezbedio bespovratna sredstva u iznosu od 11,96 miliona dolara kompaniji Opportunity International kako bi osnovala održivu finansijsku instituciju u Srbiji.Opportunity Banka Srbija (OBS) je lokalna banka koja nudi mikro, poljoprivredne i kredite malim i srednjim preduzećima i to klijentima koji obično nemaju pristup finansijskim uslugama tradicionalnih banaka. Klijenti su obično iz polu-urbanih i ruralnih oblasti Srbije. Banka se specijalizovala za kredite domaćinstvima i poljoprivrednom sektoru.

Za više informacija posetite: http://www.obs.rs/en/