Flag of Serbia

Priče o našim uspesima

Language: English | Serbian
Izgradnjom finansijske nezavisnosti i direktnim pregovaranjem obezbeđeno više budžetskih sredstava za sudove u Srbiji

Sudovi Republike Srbije i Visoki savet sudstva nikada do sada nisu direktno pregovarali sa Ministarstvom finansija o svojim predlozima budžeta i potrebama za budžetskim sredstvima. Umesto njih pregovore je obavljalo Ministarstvo pravde, što je prouzrokovalo finansijsku zavisnost sudstva od izvršne grane vlasti.

Radno mesto upravitelja suda i zvanično uvedeno u sudski sistem Republike Srbije

Reforme srpskog pravosuđa iz  2010. i 2013. godine dramatično su uticale na rad sudova i donele naglašenu potrebu za radnim mestom upravitelja suda koje može da pomogne da se lakše prebrodi ovaj period tranzicije.

Trgovinske misije znače više prodaje i izvoza za Srbiju

Od 2009. godine, učešće na trgovinskim sajmovima donelo je povećanje prodaje za 14,1 milion dolara kompanijama koje podržava USAID a koje se nalaze u regionima jugozapadne i južne Srbije.

USAID omogučio saradnju starih rivala i otvaranja novih tržišta i time stvaranje novih radnih mesta

Proizvođači tekstila i obuće iz Srbije pregovaraju o porudžbinama vrednim oko 2,2 miliona dolara nakon svojih nastupa na trgovinskim sajmovima u Rusiji i Nemačkoj, što im je omogućila Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

USAID pomaže smanjenje broja starih predmeta  u srpskom pravosuđu

Šest sudova u Srbiji prepolovilo je broj svojih starih predmeta usvajanjem procedura po preporuci Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sudovi su broj starih predmeta iz svih oblasti sa više od 23.000 u 2010. godini smanjili na manje od 12.000 krajem 2012. godine.

Pages