Snažnija podrška žrtvama porodičnog nasilja u Srbiji

Snažnija podrška žrtvama porodičnog nasilja u Srbiji
Poster kampanje
Savetovalište za borbu protiv nasilja u porodici
Pronalaženje hrabrosti i nade uz besplatnu pravnu pomoć i socijalne usluge
„Uz dobijanje pravog pravnog saveta, većina žrtava se oseća spremno da prekine začarani krug nasilja i da podnesu tužbe protiv zlostavljača.”

Novembar 2016.— Za žrtve nasilja u porodici u Srbiji statistika je sumorna. 2015. godine, 36 žena je izgubilo živote u slučajevima nasilja u porodici. Od početka 2016, 16 žena je ubijeno a čak njih 3.530 je pozvalo servis Savetovališta protiv nasilja u porodici, nevladine organizacije koja pruža pomoć žrtvama.

Shvatajući važnost bezbednosti za žrtve i potrebe za koordiniranim odgovorom na nasilje u porodici, USAID-ov Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast udružio se sa organizacijama civilnog društva širom Srbije.

Udruženje tužilaca dobilo je bespovratna sredstva od USAID-a u martu 2012. kako bi promovisao uspešan model postupanja sa slučajevima porodičnog nasilja koji bi obezbedio blisku saradnju pravosuđa, policije, centara za socijalni rad i medicinskih ustanova. Pokrenut u Zrenjaninu 2007. godine i primenjen u prekršajnim sudovima partnerima USAID-a, ovaj model je doveo do sklapanja ugovora o saradnji u još 10 gradova.

Zahvaljujući dobijenim sredstvima, tužioci u ovim gradovima imali su mogućnost da traže zaštitne mere za žrtve pre izricanja konačne presude, čime su ih u velikoj meri zaštitili tokom postupka. U Leskovcu su tužilaštvo, policija i centar za socijalni rad dogovorili protokol psiho-terapije kojim se od počinioca zahteva da šest meseci ide na psiho-terapiju.

2013. godine USAID je radio sa Savetovalištem za borbu protiv nasilja u porodici na izradi priručnika koji upoznaje žrtve sa njihovim pravima i ulogama tokom sudskog postupka. On takođe sadrži informacije o pomoći za žrtve i postojećim organizacijama u Srbiji koje pružaju podršku. Sledeće godine, USAID je uspostavio je mrežu besplatne pravne pomoći za žrtve porodičnog nasilja. Trenutno, 40 obučenih pravnika pruža besplatnu pravnu pomoć ili jeftinije pravne usluge žrtvama porodičnog nasilja u 22 grada.

“Verujem da je ovaj projekat već pokazao brojne prednosti, posebno zato što je ovo prvi put da žrtve u manjim sredinama imaju pristup besplatnoj pravnoj pomoći,” rekla je Tijana Kostić, iskusna pravnica u sigurnoj kući u Beogradu. “Do sada je 370 žrtava dobilo pomoć preko ove mreže. Ohrabruje činjenica da se većina žrtava nakon dobijanja besplatne pravne pomoći oseća spremno da prekine začarani krug nasilja i da podnese tužbe protiv zlostavljača.”

Projekat takođe teži poboljšanju lose finansijske situacije žrtava. Žene koje borave u tri sigurne kuće prošle su stručnu obuku koja će im pomoći da poboljšaju svoje izglede za nalaženje posla i da postanu nezavisne od svojih zlostavljača.

Jedna od žena koja trenutno boravi u sigurnoj kući koju vodi Savetovalište protiv nasilja u porodici ispričala je sledeću priču:

“Od svoje 18. godine sam trpela nasilje svog muža koji je alkoholičar. Kada su i naša deca postala žrtve njegovog agresivnog ponašanja, htela sam da pobegnem od agonije u kojoj smo živeli. Međutim, nisam imala podršku. Tek sa ovim projektom…i uz pomoć iskusnih pravnika, mogla sam da potražim zaštitu od nasilja i da počnem da štitim sva ona prava koja su mi bila uskraćena celog života, kada sam dobijala batine, uvrede i poniženja svakog dana. Sada znam da sam uz pravi savet i podršku stručnjaka dovoljno ojačala da mogu da prođem kroz sudski postupak i svesna sam da ne smem sebe da krivim za nasilje koje sam trpela.”

Takođe ohrabruje činjenica da je Srbija u novembru 2013. ratifikovala konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i ona je stupila na snagu 1. avgusta 2014. Njen cilj je sprečavanje nasilja nad ženama i krivično gonjenje počinilaca. Konvencija uspostavlja nadzorni mehanizam, uključujući i prikupljanje statističkih podataka, kako bi se obezbedilo delotvorno korišćenje odredaba konvencije od svih strana u postupku.

Novi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, koji uvodi koordiniranu i bržu reakciju u slučajevima nasilja u porodici i obezbeđuje veću zaštitu za žrtve, usvojen je 23. novembra 2016. On uzima u obzir važnost sveobuhvatnog reagovanja državnih institucija i potrebu za brzim delovanjem na svim poljima kako bi žrtve dobile zaštitu koja im je zagarantovana zakonom - i to pre nego što za pomoć bude kasno.  

USAID-ov Projekat za reformu pravosuđa i odogovrnu vlast okončan je u novembru 2016. godine 

LINKS

Follow @USAIDSerbia, on Facebook, on YouTube