Srbija je posvećena uključivanju osoba sa invaliditetom u politički život

Srbija je posvećena uključivanju osoba sa invaliditetom u politički život
Ministarka Brnabić, predsednica Narodne Skupštine Gojković, direktorka misije USAID-a El Abd sa Gordanom Rajkov iz Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom
Fonet, Zoran Mrđa

For Immediate Release

Wednesday, Mart 15, 2017

Beograd  – Više od 70 predstavnika Parlamenta, javnog i privatnog sektora, nezavisnih institucija, lokalnih vlasti, organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom, i organizacija za praćenje izbora, učestvovalo je na Nacionalnoj konferenciji o političkom učešću osoba sa invaliditetom, održanoj 15. marta.  Ova konferencija obležila je završetak projekta “Jačanje političkog učešća osoba sa invaliditetom” koji realizuje Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije, a finansira agencija američke vlade, USAID.

Ovaj osamnaestomesečni projekat,vredan oko 300.000 dolara, doprineo je povećanju političkog učešća osoba sa invaliditetom u Srbiji na nacionalnom i na lokalnom nivou. Pored toga, projekat je razvio kapacitete organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom za vršenje uticaja na zakonodavne i izborne procese u njihovim zajednicama, ostvario je pozitivne promene u izbornim pravilima, doprineo je izmenama zakona i politika na nacionalnom nivou, i podržao je saradnju između lokalnih vlasti i organizacija osoba sa invaliditetom.

Na otvaranju skupa, ambasador SAD, Kajl Skat rekao je da je Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom postigao mnogo, ali da ostaje još mnogo toga što Sjedinjene Američke Države i Srbija mogu da urade kada je u pitanju uključivanje osoba sa invaliditetom u politički život. “Osobe sa invaliditetom u Srbiji čine oko 8 odsto stanovništva. Iz ugla razvoja političkih partija posmatrano, ovo je dovoljno značajan broj da bi mogao da promeni stvari za bilo koju političku partiju koja je u stanju da pridobije podršku osoba sa invaliditetom.  Što je još važnije, poboljšanjem njihovog pristupa političkom procesu i procesu donošenja odluka, mi uvodimo više glasova i stavova u upravljanje —ti glasovi mogu da prošire i obogate naše političke institucije i naša društva.” 

Ovaj projekat radio je u partnerstvu sa 5 opština na izradi lokalnih akcionih planova kojima se prepoznaju prioritetni resursi za osobe sa invaliditetom i uvode lokalni servisi podrške samostalnom životu osoba sa invaliditetom.