Uzbuna zbog korupcije

Uzbuna zbog korupcije
Marija Beretka razgovara sa USAID-om o svojoj motivaciji da traga za istinom. Njena poruka drugima koji razmišljaju o uzbunjivanju je: “Samo budite hrabri!”
USAID Projekat za reformu pravosuđa
Sudska zaštita za one koji iznose činjenice o korupciji
“ Nisam mogla samo da sedim i gledam kako ljudi zloupotrebljavaju novac iz budžeta. To je isti onaj budžet na koji se svi oslanjamo kada nam treba”

Novembar 2016. - Novi Zakon o zaštiti uzbunjivača stupio je na snagu u junu 2015. godine. Godinu dana kasnije Marija Beretka dobila je na sudu svog poslodavca kao uzbunjivač. To je bila prva presuda jednog prvostepenog suda po tužbi zbog uzbunjivanja.

Beretka je prijavila neregularnosti u naplaćivanju novčanih kazni za nepropisno parkiranje od strane Gradske uprave za inspekcijske poslove, u kojoj je i sama zaposlena, i prijavu je podnela i svom poslodavcu ali i policiji. Naime, Marija je prijavila da se privilegovanim građanima opraštaju kazne za neporopisno parkiranje na zelenim površinama i da se time Novom Sadu nanosi višemilionska šteta. Nedugo nakon što je prijavila slučaj, dobila je rešenje o premeštaju na drugo radno mesto u drugoj upravi, što je sud ocenio kao čin odmazde njenog poslodavca. Sud je naložio poslodavcu da Beretku vrati na njeno radno mesto i nadoknadi joj materijalnu i nematerijalnu štetu.

Uprkos svim nedaćama kroz koje je prošla, gospođa Beretka ostaje rešena da sačuva integritet pozicije na koju se vratila nakon odluke suda. “Nisam mogla samo da sedim i gledam kako ljudi zloupotrebljavaju novac iz budžeta. To je isti onaj budžet na koji se svi oslanjamo kada nam treba,” rekla je gospođa Beretka.

Sa jakim ubeđenjem da radi ispravnu stvar, ona ide stopama uzbunjivača širom sveta koji su se suprotstavili korporativnoj pohlepi ili korupciji vlasti. Prema istraživanju koje je 2007. godine sproveo PriceWaterhouseCoopers, pod nazivom Ekonomska krivična dela: Ljudi, kultura i kontrola, uzbunjivači su otkrili više prevara nego policija i revizorske kuće zajedno.    

U junu 2015. godine, u Srbiji je stupio na snagu novi Zakon o zaštiti uzbunjivača. U nastojanjima Srbije da izradi i usvoji novi zakon koji obuhvata najbolju svetsku praksu i zaštitne mehanizme za uzbunjivače od odmazde, ključnu ulogu imala je pomoć USAID-a .  Srpski zakon takođe predviđa načine uzbunjivanja i insistira da teret dokazivanja ne bude na uzbunjivačima, kako bi imali šansu protiv svojih poslodavaca ili vlasti u situaciji kada traže pravdu.

U prvih devet meseci primene zakona, sud je pozitivno rešio 27 od 37 slučajeva u kojima su uzbunjivači zatražili izricanje mera žaštite.

“U većini slučajeva, uzbunjivači traže zaštitu suda da ne bi bili otpušteni s posla ili premešteni na drugo radno mesto, što su i  najčešći oblici odmazde poslodavaca,” kaže Irena Garčević, sudija Višeg suda u Beogradu.

Sudija Garčević je jedna od 1.200 sudija koja je prošla obuku koju su zajedno organizovali USAID, Pravosudna akademija i Ministarstvo pravde u cilju boljeg odlučivanja u slučajevima zaštite uzbunjivača. 

Eutopia, nevladina organizacija koja zastupa uzbunjivače i korisnik sredstava USAID-a, obezbedila je pravne savete za više od 800 stvarnih i potencijalnih uzbunjivača u prethodne dve godine.

“U većini slučajeva koje smo imali od maja 2014. godine, kako preko naše telefonske linije tako i preko našeg sajta Pistaljka, sudovi su reagovali brzo. Na tome im treba čestitati i to potvrđuje nezavisnost pravosuđa”, rekao je Vladimir Radomirović, osnivač organizacije Eutopia.

Njihovi pravnici su savetovali više od 50 uzbunjivača kako da podnesu tužbu sudu i kako da se žale na odluke suda. Eutopia je takođe besplatno zastupala sedam uzbunjivača pred sudom.

Kako bi podigao nivo svesti o pravima uzbunjivača na slobodu govora, USAID je pomogao kampanju Ministarstva pravde “Sada su uzbunjivači jači”. Kampanja je imala za cilj da ohrabri građane da prijave primećenu korupciju kao i da ukaže na mere zaštite uzbunjivača predviđene novim zakonom.

“Trnovit je put kojim se kreću uzbunjivači. Treba da budu svesni nedaća i odgovornosti koje dolaze sa uzbunjivanjem, ali i važnosti borbe koju prezumaju na sebe - borbe protiv korupcije”, kaže Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde. “Samo uz saradnju uzbunjivača, civilnog društva i medija moguće je obezbediti da svedočenje uzbunjivača dovede do neke promene”.

Kao što je čuveni uzbunjivač Frank Serpiko, poznat po prijavi slučaja korupcije u njujorškoj policiji krajem 60-ih i početkom 70-ih jednom rekao: “Kada jedna ptica peva sama, može da otpeva nekoliko nota, ali kada mnogo ptica peva zajedno, mogu da naprave simfoniju”.

USAID-ov Projekat za reformu pravosuđa i odogovrnu vlast radio je na jačanju vladavine prava u Srbiji podrškom nezavisnim državnim agencijama i organizacijama civilnog društva u njihovim nastojanjima da državni organi u svom radu budu otvoreni i odgovorni. Projekat je okončan novembra 2016. 

LINKS

Follow @USAIDSerbia, on Facebook, on Flickr, on YouTube