Mladi aktivisti rade na unapređenju svojih lokalnih zajednica

Mladi aktivisti rade na unapređenju svojih lokalnih zajednica
Direktorka misije USAID-a Aza El-Abd sa učesnicima u projektu Divac omladinski fondovi
Fondacija Ana and Vlade Divac

For Immediate Release

Monday, Mart 20, 2017

Beograd- Fondacija Ana i Vlade Divac uz podršku agencije američke vlade USAID, obeležila je završetak projekta “Divac omladinski fondovi” konferencijom pod nazivom Mladi se pitaju održanom 17. marta 2017. Ovaj projekat omogućio je mladim ljudima da zastupaju pokretanje lokalnih resursa kao i učešće mladih u izradi lokalnih politika. 

Govoreći na konferenciji, direktorka misije USAID-a Aza El-Abd rekla je da su mladi prioritet u razvojnim aktivnostima USAID-a širom sveta. „U Srbiji, kao i u brojnim državama gde USAID radi, mladi ljudi se suočavaju sa velikim izazovima. Projekat kao što je Divac omladinski fondovi pomaže mladima da se izbore sa tim izazovima i pruže dokaz da su mladi ljudi veliki i često neiskorišćeni resurs svojih zajednica”. 

Ovaj projekat se zasniva na partnerstvu lokalnih firmi, opština i pojedinaca i njihovom zajedničkom radu na utvrđivanju lokalnih problema, izradi rešenja i finansiranju lokalnih aktivnosti. Skoro 60 odsto projekta finansirano je novčanim i nenovčanim sredstvima različitih aktera. 

Od 2013. godine, više od 10.000 mladih ljudi učestvovalo je u ovim aktivnostima i sarađivalo sa 11 opština (Aranđelovac, Blace, Kanjiža, Lazarevac, Obrenovac, Prijepolje, Vladičin Han, Vlasotince, i Vršac) u brojnim lokalnim aktivnostima.  One su obuhvatale renoviranje više od 300 školskih igrališta, naučnih školskih radionica, sportskih dvorana, otvorenih sportskih terena i drugih aktivnosti koje su se fokusirale na kulturu, sport, obrazovanje i aktivizam.

„Sa ponosom gledamo šta su mladi sve u stanju da urade kada im se da samo malo podsticaja i podrške. Napredujući u svojim životima, oni menjaju živote cele zajednice“, rekla je predsednica Upravnog odbora Fondacije Divac, Ana Divac. Fondacija će nastaviti da podržava organizacije mladih kako bi se obezbedila održivost aktivizma ovih organizacija na lokalnom nivou.“