Lečenje zdravstva u Srbiji

Lečenje zdravstva u Srbiji
Zdravstveni radnici učestvuju u kampanji "Mito ne primamo"
Srbija u pokretu
Transparentnost i čestitost umesto korupcije u zdravstvu
“Pretvaranje početnog otpora u pozitivnu energiju i pokretač promena bio je najizazovniji aspekt radionica. Otvaranje dijaloga sa zdravstvenim radnicima je važno zbog borbe protiv korupcije odozdo na gore”.

December 2016—Bez obzira da li čekaju u punoj čekaonici nakon udesa ili samo na rutinski pregled, pacijenti svuda traže olakšanje, razumevanje i blagovremenu pomoć od svojih lekara. Ni u Srbiji nije drugačije. Međutim, njen sistem zdravstvene zaštite pati od nedostatka novca, lošeg upravljanja i široko zastupljene percepcije javnosti o postojanju korupcije.

Bez obzira na stavove o korupciji, izgleda da je jedna stvar jasna - kada su u pitanju životi njihovih najmilijih, većina ljudi će učiniti bilo šta, čak iako to znači prelaženje nekih granica. Pacijenti i članovi njihovih porodica ponekad nude mito za poseban tretman, ili obrnuto- lekari i medicinsko osoblje traže mito kako bi zakazali analize ili operacije preko reda.

Netransparentna praksa i loše upravljanje u bolnicama stavlja medicinsku profesiju u negativni kontekst. Kako bi se ovaj trend preokrenuo, USAID-ov Projekat za reformu pravosuđa i odogovornu vlast udružio se sa organizacijom Srbija u pokretu kako bi informisali građane i medicinsko osoblje o načinima uz pomoć kojih mogu donositi promišljene odluke kada je medicinska zaštita u pitanju, promovisali integritet i objasnili kako korupcija dovodi do erozije kvaliteta zdravstvene zaštite.

Srbija u pokretu je organizacija civilnog društva posvećena borbi protiv korupcije u zdravstvu i unapređenju kvalitetu usluga za pacijente. Projekti ove organizacije obuhvataju: “Ne primam mito, radim za platu” (700 lekara je nosilo bedž sa tim natpisom i potpisalo ličnu izjavu da ne prima mito); “Mladi novinari u akciji: Glas za zdravstvo!” (priče koje su nastale kao rezultat istraživačkog novinarstva koje informišu građane o korupciji u zdravstvu putem medija); i portal “Kakav je doktor?” namenjen građanima kako bi postavljali komentare o kvalitetu usluga pojedinačnih lekara.

Osim toga, Srbija u pokretu ima SMS servis za prijavljivanje korupcije u zdravstvu, koji je podržalo Ministarstvo zdravlja i Program za razvoj Ujedinjenih nacija. Do sada je preko ovog servisa stiglo čak 1.000 prijava, što je dovelo do podnošenja 15 krivičnih prijava.

U avgustu 2013. godine, uz podršku USAID-ovog Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast, Srbija u pokretu je pokrenula projekat Nulta tolerancija korupcije u pet medicinskih ustanova i to u Sremskoj Kamenici, Vršcu, Kraljevu, Zemunu i Vrnjačkoj Banji. Projekat radi na podizanju svesti medicinskih radnika o postojećim mehanizmima za borbu protiv korupcije, i to kroz radionice i uključivanje predstavnika lokalnih udruženja pacijenata koji se članovi upravnih ili etičkih odbora u ovim ustanovama. Radionice za borbu protiv korupcije fokusirale su se više na lični integritet i radnu etiku nego na zakon i kaznene odredbe, i akreditovane su od strane programa za trajnu medicinsku edukaciju Zdravstvenog saveta Srbije. Do sada je 452 lekara iz partnerskih ustanova pohađalo radionice. Kako bi se obezbedio kontinuitet radionica, Srbija u pokretu je organizovala i radionice za obuku predavača, u periodu od decembra 2013. do marta 2014. godine

“U ovo treba uključiti što je više moguće lekara i zdravstvenih ustanova. To je retka prilika da čujete detalje u vezi sa ovom veoma važnom temom“, rekao je lekar koji radi u Opštoj bolnici u Vršcu nakon jedne od radionica.

“Pretvaranje početnog otpora u pozitivnu energiju i pokretač promena bio je najizazovniji aspekt radionica. Otvaranje dijaloga sa zdravstvenim radnicima je važno zbog borbe protiv korupcije odozdo na gore”, rekao je Predrag Stojičić, koordinator projekta.

Srbija u pokretu je takođe obezbedila obuku za više od 800 građana u pet gradova na temu korupcije u zdravstvu i borbe protiv nje. Uspešno organizovanje građana u okviru lokalnih zajednica dovelo je do učešća građana u odborima pet zdravstvenih ustanova. Osim toga, aktivnosti organizacije Srbija u pokretu u oblasti podizanja svesti, dovele su do učešća više od 1.000 građana u lokalnim aktivnostima i preko 4.500 građana u online kampanjama u cilju što veće informisanosti javnosti o korupciji u srpskom zdravstvu.

U oktobru 2015. napori organizacije Srbija u pokretu doveli su do objavljivanja Evidencije lekara sa važećom licencom na internet prezentaciji Lekarske komore Srbije. Pre objavljivanja ove evidencije, građani nisu imali pristup informacijama o licenciranim lekarima koji rade kako u privatnoj praksi tako i u javnim zdravstvenim ustanovama. Objavljivanjem ove evidencije i unapređenom saradnjom sa Udruženjem pacijenata Srbije građani će dobiti kvalitetniju zdravstvenu uslugu a Srbija će biti bolje rangirana na listi Evropski zdravstveni potrošački indeks, na kojoj trenutno zauzima nezavidno 30. mesto.

“Dostigli smo jedan od svojih ciljeva, ali nastavićemo da radimo ka većoj transparentnosti i manjoj korupciji iznalaženjem načina da informišemo građane o tome da li je neki lekar izgubio licencu zbog optužbi da je primao mito ili zbog lekarske greške”, kaže Nataša Čorbić, izvršna direktorka organizacije Srbija u pokretu.

U saradnji sa USAID-om, Srbija u pokretu radi na iskorenjivanju korupcije u zdravstvu. USAID-ov Projekat za reform pravosuđa i odgovrnu vlast završen je u novembru 2016. 

LINKS

USAID’s mission in Serbia

Follow @USAIDSerbia, on Facebook, on YouTube