Visoki savet sudstva u USAID obeležavaju napredak u reformi pravosuđa

Visoki savet sudstva u USAID obeležavaju napredak u reformi pravosuđa
Majda Kršikapa, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije; Dragomir Milojević, Predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Predsednik Visokog saveta sudstva; i Azza El-Abd, direktorka misije USAID-a.
4 Digits Consulting

For Immediate Release

Wednesday, Septembar 20, 2017

Beograd – Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), agencija Vlade SAD, Visoki savet sudstva i 4 Digits Consulting 19. septembra su obeležili rezultate USAID-ovog “Projekta za institucionalno jačanje Visokog saveta sudstva”—projekta koji je vredeo 500.000 dolara i čiji je cilj bio unapređenje reforme pravosuđa u Srbiji.

“Podrška USAID-a Visokom savetu sudstva u njegovim naporima da sprovede reformu pravosuđa u Srbiji pomogla je da se Srbija približi ostvarenju ciljeva predviđenih Akcionim planom Nacionalne strategije za reformu pravosuđa za period 2013-2018”, rekao je Dragomir Milojević, Predsednik Visokog saveta sudstva.

“Visoki savet sudstva ima ključnu ulogu u uspostavljanju delotvornog pravosuđa koje služi potrebama građana Srbije”, rekla je direktorka misije USAID-a u Srbiji Aza El-Abd. “Sjedinjene države u saradnji sa Srbijom, rade na unapređenju pravosuđa više od deset godina i to je dugotrajno partnerstvo.”

Projekat je pomogao Visokom savetu sudstva da:

  • Uvede planiranje budžeta na osnovu potreba, što je Visokom savetu omogućilo da analizira budžetske potrebe, postavlja strateške prioritete i osigura da se resursi namenski troše kako bi se ti prioriteti ostvarili;
  • Pojednostavi postupak prikupljanja podataka koji su potrebni za ažuriranje i kupovinu polisa osiguranja za sudove i sudske zgrade. Ranije je za taj postupak bilo potrebno više od mesec dana a sada se može završiti za četiri dana;
  • Kreira standardizovanu elektronsku aplikaciju za potrebe kadrovske službe, koja se lako pretražuje i koja daje podatke o zaposlenima, njihovom učinku i omogućava da zaposleni dobijaju obuku koja im je potrebna kako bi obavljali svoj posao;
  • Izradi alat za automatizaciju poslovnog procesa koji pomaže Visokom savetu da registruje, prati, obrađuje i kompletira postupke (kao što je zahtev za dostavljanje informacija ili resursa ili kadrovski upit iz suda). Ovaj sistem unapređuje efikasnost Visokog saveta  i od uvođenja je obavio i sačuvao 5.000 zadataka;
  • Uvede centralizovanu statističku obradu u svim osnovnim sudovima, koju će koristiti Visoki savet, Vrhovni kasacioni sud i Ministarstvo pravde. Ovaj sistem automatizuje prikupljanje podataka o broju starih predmeta, trajanju predmeta i o učinku pojedinačnih sudova, sve u cilju smanjenja broja starih predmeta i skraćenja vremena trajanja postupaka.