Sáng kiến của Chính phủ Hoa Kỳ thúc đẩy Phát triển bền vững ở khu vực Hạ lưu sông Mekong thông qua hoạt động nghiên cứu tổng hợp

Dùng để đăng ngay

Thứ Năm, Tháng mười một 13, 2014

TP. HỒ CHÍ MINH, 13/11/ 2014 – Hôm nay, các chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực chính sách và nghiên cứu về môi trường  đã tập trung tại hội thảo khởi động Sáng kiến Chính sách Công Hạ lưu sông Mekong (SCCMK), dự án được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Dự án hoàn thiện các mục tiêu của Sáng kiến Hạ lưu sông Mekong do Chính phủ Hoa Kỳ khởi xướng bằng cách tập hợp các viện nghiên cứu ở khu vực Hạ lưu sông Mekong và các trường đại học đối tác để nghiên cứu những thách thức về môi trường, nông nghiệp và sinh kế, đồng thời thúc đẩy đổi thoại về các chính sách công nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững với môi trường và cải thiện hoạt động sinh kế ở Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Lào và Myanma.

Nghiên cứu ban đầu của dự án sẽ tập trung vào các mối liên kết giữa nước, an ninh lương thực và năng lượng, vì vậy các chuyên gia quốc tế tại hội thảo mong muốn sẽ thảo luận về cách thức hợp tác để thực hiện nghiên cứu về các mối liên kết trong khu vực sông Mekong xung quanh những vấn đề này, xây dựng đề xuất về kinh tế và quản trị nhà nước dựa trên bằng chứng, và hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách thảo luận chiến lược về các giải pháp.

“Thông qua nghiên cứu, giảng dạy và đối thoại chính sách, SCCMK mong muốn xây dựng và đẩy mạnh các chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, và mục tiêu cao nhất là cải thiện cuộc sống của người dân ở khu vực này. Cùng với các tổ chức đối tác tại địa phương, SCCMK sẽ là nền tảng cho các quốc gia trong khu vực sông Mekong thảo luận về những thách thức khó khăn nhất của khu vực” Tổng lãnh sự Hoa Kỳ Rena Bitter phát biểu. “Người dân Hoa Kỳ tự hào khi là đối tác của các quốc gia ở Hạ lưu sông Mekong trong những nỗ lực giải quyết các thách thức chính trong khu vực về môi trường, kinh tế và phát triển.”

Dự án được thực hiện bởi Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (FETP) thành phố Hồ Chí Minh, một sáng kiến chung của Chương trình Việt Nam thuộc trường Harvard Kennedy (Hoa Kỳ) và Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam). Dự án cũng sẽ lồng ghép hoạt động nghiên cứu và xây dựng chính sách của dự án vào các hoạt động nghiên cứu và giảng dạy hiện tại của FETP và mở rộng các khóa học của FETP về chính sách về môi trường.