Liên minh do Hoa Kỳ hỗ trợ giúp thuận lợi hóa thương mại thông qua đối thoại công-tư

Dùng để đăng ngay

Thứ Sáu, Tháng mười hai 12, 2014

TP. HỒ CHÍ MINH, 12/12/2014 – Hôm nay, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) cùng Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chính thức thành lập Liên minh Thuận lợi hóa Thương mại Việt Nam (VTFA) thông qua ký kết một bản ghi nhớ. Liên minh do khu vực tư nhân dẫn dắt này sẽ cung cấp hỗ trợ chính sách và kỹ thuật cho Tổng cục Hải quan và các cơ quan xúc tiến thương mại liên quan tại Việt Nam nhằm tăng khả năng cạnh tranh của Việt Nam.

“Thuận lợi hóa thương mại là một công cụ mạnh mẽ để đưa doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tham gia vào chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu, và điều này giúp tăng trưởng mang tính toàn diện hơn” Quyền Giám đốc khu vực châu Á của USAID, bà Anne Aarnes, phát biểu. “VTFA sẽ có tiếng nói quan trọng đại diện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ này, những doanh nghiệp vốn thường xuyên có ít tiếng nói trong các quy trình chính sách”.

Một số chương trình của USAID, bao gồm dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp Tỉnh (PCI), nhấn mạnh tầm quan trọng của SME, trong đó có các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, đối với quá trình tăng trưởng của Việt Nam và vai trò của việc huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình hoạch định chính sách.

Với buổi lễ ký kết ngày hôm nay, VTFA sẽ hỗ trợ thực hiện Hiệp định Thuận lợi hóa Thương mại (TFA) tại Việt Nam, cũng như các thỏa thuận thương mại tự do tiếp theo như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Liên minh cũng hướng tới nâng cao khả năng cạnh tranh của các công ty trong nước và nước ngoài tại Việt Nam thông qua phát triển một môi trường kinh doanh rõ ràng và minh bạch hơn. Trọng tâm đặc biệt là giúp Việt Nam đạt được mục tiêu đặt ra trong Nghị quyết số 19/NQ-CP nhằm cải thiện hoạt động thương mại xuyên biên giới bằng việc giảm đáng kể thời gian và chi phí xuất nhập khẩu xuống mức trung bình của khu vực.

Thông qua các mạng lưới gồm nhiều thành viên của mình, VTFA sẽ tăng cường chia sẻ thông tin về hỗ trợ thương mại bao gồm tham gia vào Khảo sát mức độ Hài lòng của Doanh nghiệp được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp thực hiện cùng Tổng cục Hải quan, đồng thời chia sẻ dữ liệu thu được từ khu vực tư nhân về hoạt động hải quan.

USAID đã hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và các hiệp hội doanh nghiệp nhằm xây dựng và thực hiện hỗ trợ thuận lợi hóa thương mại hiệu quả giúp Việt Nam hoàn thành các cam kết trong TFA và chuẩn bị thực hiện TPP. Hỗ trợ của USAID cho VTFA sẽ giúp Việt Nam xây dựng quan hệ đối tác công-tư bền vững và cởi mở để tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, từ đó giúp giảm nghèo và thúc đẩy tăng trưởng toàn diện.

Hỗ trợ dành cho VTFA của USAID là hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ thuận lợi hóa thương mại toàn cầu của USAID.

Để biết thêm chi tiết về hoạt động của USAID về thương mại và các vấn đề khác, tham khảo trang web: www.usaid.gov/vietnam.