Hợp tác giữa USAID và Bộ Tư pháp giúp thúc đẩy hội nhập kinh tế

Tọa đàm về những kết quả đạt được của dự án USAID STAR tại lễ tổng kết.
Tọa đàm về những kết quả đạt được của dự án USAID STAR tại lễ tổng kết.
Richard Nyberg/USAID

Dùng để đăng ngay

Thứ Hai, August 26, 2013

HÀ NỘI, 26/8/2013 – Hôm nay, Bộ Tư pháp Việt Nam và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức lễ tổng kết một dự án kéo dài 3 năm và đã hỗ trợ 19 bộ ngành và các cơ quan của chính phủ thi hành pháp luật về thương mại, nâng cao năng lực về tự do hóa thương mại và quản trị nhà nước, và tăng cường hội nhập kinh tế.

Bắt đầu thực hiện từ năm 2010, dự án Hỗ trợ Thi hành Pháp luật về Hội nhập Kinh tế của USAID (gọi tắt là dự án USAID STAR Plus) đã hỗ trợ Việt Nam thực hiện các bước tiến trong hội nhập kinh tế. Dự án đã hỗ trợ trong các lĩnh vực có liên quan đến công tác chuẩn bị cho việc tham gia và thực thi các hiệp ước thương mại, hiện đại hóa hải quan, thúc đẩy xuất nhập khẩu nông sản và minh bạch về luật pháp. Dự án đã tiến hành các hoạt động và hội thảo nhằm giúp Quốc hội và khu vực tư nhân của Việt Nam hiểu rõ hơn về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), phối hợp với lãnh đạo ngành hải quan tiến hành khảo sát hàng năm để lấy ý kiến phản hồi từ khu vực tư nhân đối với các dịch vụ hải quan, cung cấp tư vấn kỹ thuật để xây dựng các quy định mới về an toàn thực phẩm, đồng thời thí điểm hệ thống phần mềm giúp Ngân hàng Nhà nước hệ thống hóa các quy định.

“Tôi rất vui khi thấy những kết quả cụ thể của sự hợp tác giữa các cơ quan Việt Nam và USAID trong quá trình triển khai dự án trong 3 năm qua”, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn phát biểu. “Việc thực hiện dự án đã góp phần tích cực hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền; cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng minh bạch hơn, phù hợp với các thông lệ quốc tế và WTO; tạo ra môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh cho các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế để có thể cạnh tranh thành công và tận dụng tốt cơ hội do tự do hóa thương mại mang lại”.

Thứ trưởng Lê Hồng Sơn cũng cho biết một số lượng đông đảo cán bộ, công chức đã tham gia vào các khóa đào tạo, hội thảo, nghiên cứu và khảo sát, những kỹ năng và kiến thức mà họ thu được sẽ có tác động tích cực trong thời gian dài.

“Hỗ trợ của chúng tôi thông qua dự án USAID STAR Plus và các dự án tăng trưởng kinh tế được thực hiện bắt đầu từ năm 2001 đã chứng tỏ quan hệ đối tác ngày càng mở rộng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam nhằm xây dựng một hệ thống thương mại dựa trên quy định luật pháp và nhất quán với các quy định của WTO và BTA”, bà Claire Pierangelo, Đại biện Lâm thời Hoa Kỳ tại Việt Nam, phát biểu trong lễ tổng kết dự án tại Hà Nội. “Những nỗ lực này đã góp phần xây dựng nền pháp quyền, cải thiện chất lượng quản trị và tăng cường quan hệ kinh tế giữa hai nước”.

Tăng trưởng thương mại là điểm nổi bật trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ với kim ngạch thương mại song phương tăng từ 1,5 tỷ đôla năm 2001 lên gần 25 tỷ đôla năm 2012. Mức tăng trưởng thương mại này một phần là nhờ quá trình tự do hóa thương mại rộng rãi trong khuôn khổ WTO và BTA, và quá trình này được thúc đẩy nhờ hỗ trợ kỹ thuật của dự án USAID STAR Plus và các dự án trước đó là USAID STAR I và II. Hỗ trợ kỹ thuật của dự án USAID STAR Plus đã giúp các nhà xuất nhập khẩu, các nhà đầu tư và các nhà nắm quyền sở hữu trí tuệ đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của mình ở trong nước cũng quốc tế.

(Hết thông cáo)