Flag of Kosovo

TRANSFORMIMI I RRETHANAVE JETËSORE

Language: English | Serbian | Shqip
Promovimi i dredhëzës ishte një hit me fëmijët e shkollave nga e gjithë Prishtina, të cilët vizituan ngjarjen.

Në tërë Kosovë, USAID punon me rreth 100 kultivues për të promovuar aktivisht llojet e reja të dredhzave dhe teknologjinë, si dhe mënyrta inovative për ti pastruar, paketuar dhe pplasuar këto fruta të buta në treg. 

USAID është zotuar  në ndërtimin e kapaciteteve dhe proceseve që ndikojnë në përmirsimin e ofrimit të shërbimeve

Në vend të deponive ilegale,  qytetarët e Klokotit gëzojnë hapësira të gjelbra ,kënde lojrash për fëmijë dhe lumin e pastër të cilat vijnë si rezultat i ndihmës nga  USAID .

Fshatarët fitojnë shkollë dhe rrugë të re përmes aktivizmit

Qytetaria aktive qëndron në vetë bërthamën e demokracisë së shëndoshë. Me ndihmën e USAID-it, komunat janë duke u angazhuar drejtpërdrejt me qytetarët në procesin e vendim-marrjes.

Vetëdijesimi përmes Facebook-ut dhe Twitter-it

Rinia e Kosovës, duke përfshirë aktivistët në forumet e partive politike, shumë më shpesh është duke përdorur mediat sociale për fushatat e tyre.

Egmend Daija udhëheq me një fabrikë të vogël në Gjakovë

Egmend Daija gjithmonë ka shndërruar ne art punën e tij prej zejtari, duke disenjuar dhe krijuar me punë dore çanta te llojit te vet, po

Pages