Flag of Kosovo

TRANSFORMIMI I RRETHANAVE JETËSORE

Language: English | Serbian | Shqip
Forcimi i Komunitetit përmes Sportit

Është e vështirë të imagjinohet një botë pa lojëra. Sporti dhe lojërat janë pjesë përbërse e jetës së përditshme në të gjitha komunitetet.

Baza e re e të dhënave e shkurton kohën e nxjerrjes së raporteve

Që nga themelimi i tij në vitin 2000, Instituti Gjyqësor i Kosovës (IGjK) është shndërruar në një hallkë kyçe e arsimimit të vazhdueshëm ligjor, duke ofruar trajnime të rregullta për gjyqtarë, prokurorë dhe profesionistë të tjerë ligjorë.

Pajisjet dhe produktet e reja përmbushin kërkesat

Është thënë se marrëveshjet e biznesit i kalojnë kufijtë etnik. Dyqani i suvenireve “Gift” (dhurata)  në pjesën veriore të qytetit të ndarë të Mitrovicës shërben si shembull.

Bisnesi planifikon rritjen sipas rritjes së kërkesës

Të dy, burrë e grua pronarë të furrës, Valbona Raifi dhe Faton Deshishku janë rritur duke ngrënë gjellët e gjyshes tradicionale. Sot, me ndihmën e USAID-it, ata po i ndajnë këto receta me klientë të etur për të shijuar ato kënaqësi të njëjta në shtëpitë e tyre.

Pleurat Buçaj e filloi fidanishten e tij të parë për të eksportuar në rajon

USAID, përmes Programit të Ndërmarrësve të Rinj, që u zhvillua prej shtatorit 2010 deri në shtatorin e vitit 2013, ndihmoi Pleurat Buçaj-n për të hartuar planin e biznesit që ka udhëzuar fillimin e suksesshëm të fidanishtes së tij.

Pages