Flag of Kosovo

Kosovo

Language: English | Serbian | Shqip
 • Drejtori i misionit James Hope në bisedë me fëmijët gjatë vizitës së bërë një qendre të mësimit për fëmijët e komunitetit Roma, Ashkali dhe Egjiptian (RAE), e cila mbështetet nga USAID-i

  Learn More
 • Arsimimi përmes mësimit nga bashkëmoshatarët në kuadër të aktiviteteve “vajzat dhe teknologjia”

  Learn More
 • Fuqizimi i grave përmes gjenerimit të vendeve të punës në sektorin privat

  Learn More
 • Varietete të ndryshme të mollave të shijshme të Kosovës rezultat i aktiviteteve bujqësore të USAID-it

  Learn More
Profesionistët ligjorë depërtojnë në gjyqësorin e Kosovës
Profesionistët ligjorë depërtojnë në gjyqësorin e Kosovës
Në Kosovë, bujqësia është biznes që jep zemërgjerësisht
Në Kosovë, bujqësia është biznes që jep zemërgjerësisht
Shkollarja frymëzon kosovarët që të udhëtojnë përkundër sfidave me viza
Shkollarja frymëzon kosovarët që të udhëtojnë përkundër sfidave me viza

About Kosovo

Projektet e USAID-it në Kosovë fokusohen në rritje ekonomike, demokraci dhe qeverisje të mirë, me qëllim të arritjes së sigurisë, prosperitetit dhe stabilitetit të qëndrueshëm. Gjendja e përmirësuar në arsim, shanset ekonomike dhe kualitetin e gjithmbarshëm të jetës, rritë besimin tek serbët në të paturit e një ardhmërie të qëndrueshme në Kosovë.

Disa nga fushat në të cilat Agjencia bën përpjekje janë:

 • Rritja ekonomike me qëllim të zhvillimit të sektorit privat në Kosovë dhe modernizimi i ambientit biznesor, rritja e prodhimtarisë vendore dhe e punësimit si parakusht për rritjen afat-shkurtër dhe afat-gjatë të ndërmarrjeve vendore, si dhe zvoglimi i nevojës për importe.
 • Forcimi i sundimit të ligjit, qeverisjes së mirë dhe demokracisë.
 • Programet e bazuara në komunitet, që kanë rehabilituar dhe ndërtuar infrastrukturën lokale, angazhuar rininë dhe mbështetur ndërmarrjet në zonat minoritare në Kosovë.

 

Contact Information

Mission Contact

USAID/Kosovo
Arberia, Ismail Qemali Street, House NO. 1
10000 Pristina
Kosovo
Phone 
+038 5959 2000
Fax 
381-(0)38-249-493

USAID Contact

Conan Peisen
U.S. Agency for International Development
Bureau for Europe and Eurasia, SA-44
Washington
, DC 
20523
USA
Phone 
(202) 567-4052
Fax 
(202) 567-4261