Flag of Serbia

Istorija

Language: English | Serbian

Od 2001 - 2016. godine USAID je uložio više od 747 miliona dolara za podsticaj ekonomskog razvoja, jačanje sistema pravosuđa, i promociju efikasnog upravljanja u Srbiji. USAID je pomogao lokalnim vlastima da vise odgovaraju na potrebe građana, kao i da postanu povoljnije okruženje za poslovanje, privlačne za veće investicije. USAID je pomogao sprovođenje reformi koje su pomogle bankarskom sektoru Srbije da ima najveće stope rasta u regionu. USAID je takođe radio sa sudovima kako bi postali transparentniji i efikasniji. Njegova podrška medijima omogućila im je da postanu profesionalniji i finansijski održiviji. USAID-ovi programi nastavljaju da promovišu demokratsko upravljanje i održivi ekonomski razvoj dok u isto vreme rade na izgradnji kapaciteta ključnih partnera na nacionalnom i lokalnom nivou kako bi zemlja krenula ka trajnoj političkoj i ekonomskoj stabilnosti.