Flag of Ukraine

ЦЕНТР НОВИН

Language: English | Ukrainian
Січень 31, 2016

За даними Звіту ПРООН з питань людського розвитку (2013 р.), у 2012 році за Індексом гендерної нерівності Україна перебувала у верхній третині переліку (на 57 місці з тих 187 держав, де провадилися дослідження). 

Березень 27, 2015

З усіх країн Європи та СНД, Україна переживає найсуворішу епідемію ВІЛ/СНІД. За оцінками, з ВІЛ/СНІД живуть 230 тис. дорослих і дітей на початок 2012 р. у 2011р. розповсюдженість хвороби серед дорослого населення (15-49 років) складала 0,76%. Ці дані свідчать про те, що значна частка інфікованих не знає про свій ВІЛ-позитивний статус та, відповідно, не може здійснити належних кроків до того, щоб зберегти власне здоров'я та попередити подальшу передачу вірусу. Існують дані про зниження захворюваності серед споживачів ін'єкційних наркотиків (СІН), однак кількість зареєстрованих нових випадків ВІЛ-інфекції як і раніше щороку зростає - в основному за рахунок інфікування статевих партнерів, а також діагностування давніх випадків інфекції в результаті поступового ослаблення імунітету. Наявні дані свідчать про те, що кількість нових випадків ВІЛ-інфекції у країні стабілізується, як і показники захворюваності на ВІЛ серед споживачів ін’єкційних наркотиків.  

Березень 27, 2015

Економічна криза в Україні виявила законодавчі, нормативні та інституційні недоліки фінансового сектору. Сьогодні слід впроваджувати міжнародні стандарти у діяльності банків, ринків капіталу та пенсійної системи, що має забезпечити залучення місцевих і іноземних інвестицій, сталий економічний розвиток та зростання довіри до фінансових ринків.

August 4, 2014

Потенціал українських бібліотек використовується не повністю; у багатьох випадках вони не в змозі надати читачам доступ до потрібної інформації на основі найсучасніших технологій та послуг.

Pages