ПРОГРАМА «БІБЛІОМІСТ» - ГЛОБАЛЬНІ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ

Бібліотекарка надає консультацію громадянам, які нещодавно прибули на постійне прожиття в Україні.
Бібліотекарка надає консультацію громадянам, які нещодавно прибули на постійне прожиття в Україні.
Програма USAID «Бібліоміст»

СИТУАЦІЯ
Потенціал українських бібліотек використовується не повністю; у багатьох випадках вони не в змозі надати читачам доступ до потрібної інформації на основі найсучасніших технологій та послуг.

ЗАВДАННЯ ДОПОМОГИ

  • Надати бібліотекам, визначеним на конкурсній основі, комп’ютери та периферійне обладнання, аби сприяти кращому доступу громадян України до інформації на базі мережі Інтернет.
  • Здійснити навчання бібліотекарів, що дозволить їм надавати кращі послуги читачам.
  • Допомагати розбудові потенціалу Української бібліотечної асоціації (УБА) до обстоювання прав і потреб бібліотек та бібліотекарів.
  • Сприяти заходам Уряду України на підтримку визнання ключової ролі бібліотек у сучасному суспільстві.

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД
Загальна мета програми «Бібліоміст» полягає в тому, щоб розширити доступ громадян України до інформації та модернізувати бібліотечну систему країни. Для цього в рамках програми бібліотекам надається комп’ютерне обладнання, що дозволяє читачам отримати кращий доступ до мережі Інтернет. Окрім того, здійснюється навчання бібліотекарів у сфері надання нових послуг. Завдяки цьому, діяльність бібліотек та фахівців бібліотечної справи стає більш цінною для суспільства.

НАША ПРОГРАМА

  • Програма «Глобальні бібліотеки України» розпочала свою діяльність у листопаді 2008 року, коли USAID і Фундація Білла та Мелінди Гейтс надали грант на її втілення організації «Рада міжнародних досліджень та обмінів» (IREX). Ці кошти були надані в рамках Глобальної бібліотечної ініціативи Фундації. Корпорація Microsoft, що є партнером цієї ініціативи, забезпечує подальшу підтримку програми – зокрема, безплатно надаючи українським бібліотекам програмне забезпечення вартістю близько 9 млн доларів США. 
  • У вересні 2013 року програма «Бібліоміст» надала комп’ютерну техніку останній групі публічних бібліотек та завершила навчання їх працівників. Таким чином, загальна кількість бібліотек, які отримали комп’ютери, принтери, сканери та інше основне периферійне обладнання, склала понад 1900 – тобто майже одна з десяти бібліотек України скористалася допомогою програми.

СВІДЧЕННЯ УСПІХУ

  • З 2008 по 2012 рік програма «Бібліоміст» сприяла зростанню кількості членів Української бібліотечної асоціації (УБА), кращій сплаті ними членських внесків, зміцненню управління УБА та дієвому обґрунтуванню потреб у збільшенні державної підтримки на адресу бібліотек.
  • У 2009 та 2010 роках програма забезпечила надання сучасного комп’ютерного обладнання та технологій Головному тренінговому центру, що працює на базі Академії керівних кадрів культури і мистецтв, та 24 обласним тренінговим центрам, які діють при обласних універсальних наукових бібліотеках.
  • З 2010 по 2012 рік в рамках програми «Бібліоміст» понад 1800 публічних бібліотек, що працюють у майже 800 селах та 500 малих і великих містах, отримали комп’ютерне обладнання, а більше 3 тис. їхніх працівників пройшли курси навчання. Окрім того, діяльність програми дозволила залучити додаткове фінансування з державних і приватних джерел вартістю близько 1,7 млн доларів, що забезпечило ремонт приміщень бібліотек-учасниць програми, надання їм додаткового обладнання, а також інформування громадськості про нові можливості навчання на базі місцевих бібліотек.
  • В рамках програми, бібліотеки, відібрані на конкурсній основі, отримали гранти малого розміру, завдяки яким запровадили додаткові послуги з метою зміцнення місцевих громад та задоволення потреб нинішніх і  потенційних читачів. 

ПАРТНЕРИ ПРОГРАМИ
Фундація Білла та Мелінди Гейтс має на меті допомогти усім людям вести здорове і продуктивне життя. У країнах, що розвиваються, її головними завданнями є покращення стану здоров'я людей, боротьба з голодом та бідністю. Фундація переконана, що доступ до інформації здатний змінити життя людей та зміцнити стан місцевих громад, тож її Глобальна бібліотечна ініціатива спрямована на те, щоб завдяки новим технологіям забезпечити громадянам такий доступ на базі публічних бібліотек.

В рамках програми «Бібліоміст», корпорація Microsoft безплатно надає українським бібліотекам програмне забезпечення, вартість якого оцінюється сумою у 9 млн доларів. Ці заходи є частиною глобальної ініціативи Microsoft з забезпечення місцевих громад доступними та корисними технологіями. 

Міністерство культури України є установою, відповідальною за реалізацію державної політики у сфері культури і мистецтв, міжкультурних відносин, релігії та прав меншин. Одним з напрямів роботи Міністерства є аналіз та керівництво діяльністю бібліотек, а також тих ініціатив, що мають сприяти їх об’єднанню у загальнонаціональну інформаційну бібліотечну систему. Міністерство координує дії зацікавлених сторін на місцях, аби сприяти досягненню цілей програми «Бібліоміст».

Рада міжнародних досліджень та обмінів (IREX) – це міжнародна некомерційна організація, яка забезпечує лідерство та інноваційні програми з метою поліпшення якості освіти, зміцнення незалежних ЗМІ та сприяння розвитку громадянського суспільства на засадах плюралізму.   IREX була заснована у 1968 році, нині ж має у своєму складі понад 500 фахівців та працює у більш як 100 країнах світу.  Фундація Білла та Мелінди Гейтс визначила IREX у якості партнера для реалізації програми «Бібліоміст» в Україні.

Національна парламентська бібліотека України є основною установою, що виконує функції методичного і координаційного центру з питань бібліотечної справи, бібліографії та ведення документації. Вона також задіяна у розробці та впровадженні державної політики у бібліотечній справі.

Українська бібліотечна асоціація представлена майже у всіх регіонах країни. УБА – це провідна організація, що представляє на національному рівні інтереси всіх тих, хто зацікавлений у розвитку бібліотек, сприяє консолідації їхніх зусиль, ініціює інноваційні зміни в бібліотечному секторі, проводить конференції та навчання з актуальних питань, обґрунтовує необхідність змін у законодавстві та реалізує програми, що сприяють покращенню доступу громадян до інформації у бібліотеках.