РОЗВИТОК ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

“Візьми свою долю у власні руки”: жінки навчаються тому, як поводитися у кризових ситуаціях та краще управляти своїми фінансами
“Візьми свою долю у власні руки”: жінки навчаються тому, як поводитися у кризових ситуаціях та краще управляти своїми фінансами.
USAID/Ukraine проект розвитку фінансового сектору – FINREP-II

СИТУАЦІЯ
Економічна криза в Україні виявила законодавчі, нормативні та інституційні недоліки фінансового сектору. Сьогодні слід впроваджувати міжнародні стандарти у діяльності банків, ринків капіталу та пенсійної системи, що має забезпечити залучення місцевих і іноземних інвестицій, сталий економічний розвиток та зростання довіри до фінансових ринків.

ЗАВДАННЯ ДОПОМОГИ

 • Допомогти регуляторним органам зміцнити нагляд та контроль за діяльністю небанківських установ фінансового ринку.
 • Сприяти вдосконаленню нормативно-правової бази пенсійної реформи.
 • Надавати допомогу українським споживачам на основі більш досконалого захисту їхніх інтересів, підвищення рівня фінансової обізнаності та освіти.
 • Сприяти впровадженню пенсійної реформи, яка відповідатиме потребам громадян.
 • Підтримувати розширення діяльності фондових ринків,
 • аби пом’якшити фінансовий тиск та сприяти розбудові ширшої фінансової бази.
 • Сприяти залученню інвестицій та акціонерного капіталу.

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД
Програми USAID покликані сприяти розбудові потужного фінансового сектору, діяльність якого має регулюватися політично та фінансово незалежними органами, здійснюватися за використання оптимальних методів, прийнятих у фінансовій галузі, на основі інтеграції до міжнародних стандартів та довіри з боку громадян України й інвестиційної спільноти. В рамках цих програм надається сприяння розробці й впровадженню нових нормативно-правових актів, а також допомога у розвитку інфраструктури фінансового ринку. До завдань допомоги також належить підвищення рівня фінансової грамотності громадян України, які часто не знайомі з тими можливостями, що їх пропонують фінансові ринки.

НАШІ ПРОГРАМИ
Проект розвитку фінансового сектору – FINREP-II
Проект FINREP-II допомагає підвищенню стабільності фінансового сектору України та відновленню довіри громадян до фінансових ринків. Аби сприяти розвитку аграрного сектору України, у співпраці з державними органами та приватним бізнесом, проект надає допомогу у формуванні нормативно-правової бази, що відповідає міжнародним стандартам, а також біржових механізмів торгівлі деривативами та с/г продукцією. Ще один напрям діяльності USAID у цій сфері полягає у інтеграції реформ фінансового сектору та розвитку громадянського суспільства. В рамках ініціативи «Жінки вперед», проект FINREP-II сприятиме зростанню фінансової грамотності жінок, забезпеченню їм ширших економічних можливостей, отриманню навичок лідерства, зростанню рівня їх соціальної незалежності та задіяності у житті суспільства.

Інвестиції та кредитування бізнесу
Фонд «Вестерн Ен-Ай-Ес Ентерпрайз» - це інвестиційний фонд, початковий капітал якого (150 млн. доларів) був
наданий Урядом США. Фонд був створений у 1994 р. з метою сприяння діяльності приватизованих і нових приватних підприємств, а також фізичних осіб-підприємців. Він пропонує капітал та методи управління, що мають допомогти підприємствам приватного сектору перебудувати і розширити їхню роботу.

СВІДЧЕННЯ УСПІХУ
Розвиток фінансового сектору – FINREP-I/II
Від жовтня 2009 р. і до сьогодні, проект:

 • Надав допомогу Фонду гарантування вкладів, НБУ та Міністерству фінансів України у вдосконаленні їхніх комунікативних функцій у кризових ситуаціях
 • з метою зниження корупції та поліпшення прозорості у роботі приватного бізнесу, сприяв переходу України до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Спільно з Міністерством фінансів та Національною комісією
 • з цінних паперів і фондового ринку, USAID забезпечило проведення регіональних семінарів з питань МСФЗ, участь у яких взяли майже 500 фахівців у галузі обліку та управління
 • забезпечив аналіз і перегляд понад 100 нормативно-правових актів, що регламентують діяльність фінансового сектору, з метою усунення неналежної термінології та дотримання норм оптимальної міжнародної практики
 • забезпечив розробку нормативно-правової бази, що дозволить розпочати діяльність товарно-біржового ринку, а також пом’якшити ризики використання фінансових деривативів
 • надав допомогу у розробці дієвого законодавства у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг, що є неодмінним елементом поглиблення, розширення та демократизації роботи фінансових ринків;
 • здійснював моніторинг нормативно-правової бази діяльності пенсійної системи з метою підвищення її стабільності та вдосконалення соціальних функцій; був задіяний у розробці пенсійного законодавства з включенням до нього норм оптимальної міжнародної практики;
 • у співпраці з НБУ та Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, сприяв підвищенню фінансової грамотності громадян України. Зокрема, був запроваджений курс фінансової грамотності для учнів 10-х класів, який нині викладається 20 тис. учнів у 650 школах по всій території України; за сприяння проекту, підготовку з метою розповсюдження цих знань та навичок також пройшли 136 вчителів.
 • розпочав програму «Розширення підприємницьких та лідерських можливостей для жінок», яка спільно з 4 жіночими громадськими організаціями допомагає жінкам, у т.ч.
 • представницям вразливих груп населення, підвищити рівень своєї фінансової грамотності, особистої незалежності та самостійності.

Інвестиції та кредитування бізнесу

 • 502 млн. доларів були залучені Фондом в рамках діяльності установ прямого інвестування Emerging Europe Growth Fund I та II.
 • Фонд «Вестерн Ен-ай-Ес Ентерпрайз» загалом інвестував в Україні 168 млн. доларів. Об’єктами цих інвестицій були 118 підприємств, де працює 24 тис. 900 громадян. Фонд також забезпечив навчання та професійний розвиток сотень молодих фахівців з питань фінансів, міжнародних стандартів обліку, маркетингу, збуту та менеджменту.