ПРОТИДІЯ ЕПІДЕМІЇ ВІЛ/СНІД

ПРОТИДІЯ ЕПІДЕМІЇ ВІЛ/СНІД
Директор Місії USAID Джед Бартон проходить тестування на ВІЛ під час роботи виїзної виставки проектів «Містечко USAID».
Роман Воронович
 
СИТУАЦІЯ
З усіх країн Європи та СНД, Україна переживає найсуворішу епідемію ВІЛ/СНІД. За оцінками, з ВІЛ/СНІД живуть 210,000 дорослих і дітей на початок 2013 року. Ці дані свідчать про те, що значна частка інфікованих не знає про свій ВІЛ-позитивний статус та, відповідно, не може здійснити належних кроків до того, щоб зберегти власне здоров'я та попередити подальшу передачу вірусу. Наявні дані свідчать про те, що кількість нових випадків ВІЛ-інфекції
у країні стабілізується, як і показники захворюваності на ВІЛ серед споживачів ін’єкційних наркотиків. Втім, передача вірусу статевим партнерам таких споживачів і досі залишається проблемою, що викликає стурбованість.

ЗАВДАННЯ ПАРТНЕРСТВА З ПРОТИДІЇ ВІЛ/СНІД

 • Скоротити обсяги передачі ВІЛ серед споживачів ін’єкційних наркотиків та представників інших груп найвищого ризику;
 • Покращити якість та економічну ефективність послуг у сфері попередження ВІЛ-інфекції, спрямованих на групи найвищого ризику;
 • Сприяти зміцненню провідної ролі та потенціалу української сторони до впровадження цих дій на загально-національному та місцевому рівні, розробці відповідних стратегічних заходів та залученню ресурсів.

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД
Починаючи з 2001 р., у співпраці з Урядом України, іншими міжнародними донорами, багатосторонніми та міжнародними установами, громадськими організаціями та приватним бізнесом USAID здійснює заходи, що мають на меті попередити ВІЛ-інфекцію та стримати розповсюдження вірусу серед груп найвищого ризику. В рамках Надзвичайної ініціативи Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR), 15 лютого 2011 р. Уряд США уклав Угоду про рамкове партнерство з Урядом України з протидії ВІЛ/СНІД у 2011-2015 рр., яка стала основою для подальшої реалізації та розширення програм у цій сфері. Окрім того, USAID надає додаткові ресурси для реалізації заходів за рахунок гранту Глобального фонду боротьби з ВІЛ/СНІД, туберкульозом та малярією з таких питань, як запобігання ВІЛ-інфекції серед груп найвищого ризику, а також протидія коінфекції «ВІЛ-туберкульоз».

НАШІ ПРОГРАМИ
Аби забезпечити довготривалу сталість національної відповіді на епідемію ВІЛ/СНІД, USAID тісно співпрацює з усіма зацікавленими сторонами. Ця співпраця покликана сприяти зміцненню систем охорони здоров'я на національному та місцевому рівні, а також підвищенню доступності, якості й ефективності послуг у сфері протидії ВІЛ/СНІД та контролю за епідемією.

Допомога USAID, спрямована на зниження обсягів передачі ВІЛ та його впливу на життя громадян України, включає такі заходи, як пропагування та розповсюдження застережних моделей поведінки, ширше надання сучасних комплексних послуг у сфері профілактики, догляду та лікування, розширення доступу до послуг для представників груп найвищого ризику (передусім, споживачів ін’єкційних наркотиків, працівниць секс-бізнесу, чоловіків, які мають статеві зносини з чоловіками, а також для в’язнів), покращення доступу до послуг і забезпечення протидії коінфекції «ТБ-ВІЛ» та підвищення доступності засобів замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) – зокрема, метадону. Ще однією сферою діяльності USAID є допомога в усуненні стратегічних, правових, соціальних та фіскальних перепон, які
перешкоджають доступу до якісних ВІЛ-послуг. USAID підтримує інституціоналізацію та впровадження міжнародних стандартів сталого надання якісних послуг у цій сфері організаціями громадянського суспільства та державними установами. Поряд з цим, Агентство сприяє дослідженням та інноваціям, а також розбудові спроможності керівників сектору охорони здоров'я до використання належних даних у процесі ухвалення рішень.

Проекти USAID допомагають підвищити якість послуг на адресу представників груп найвищого ризику та їх партнерів. Вони також сприяють зниженню стигматизації та дискримінації тих, хто бажає отримати послуги з профілактики, догляду та лікування. Ще одним напрямом діяльності Агентства є допомога у покращенні послуг з лікування наркотичної та інших видів залежності для тих осіб, що перебувають у місцях позбавлення волі, та у їх комплексному поєднанні з відповідними послугами, що їх такі особи можуть отримати у звичайних медичних закладах після відбуття терміну покарання. Надається допомога у здійсненні інформаційної та правозахисної діяльності, спрямованої на правоохоронну (у т.ч. підрозділи боротьби з незаконним обігом наркотиків) та пенітенціарну системи, що має переконати їх фахівців у важливості надання комплексних послуг з протидії ВІЛ/СНІД для забезпечення національної відповіді на епідемію. Окрім того, USAID надає Уряду України допомогу у розширенні доступу вразливих верств населення до лікарських засобів і діагностичних послуг у сфері ВІЛ/СНІД та туберкульозу.

СВІДЧЕННЯ УСПІХУ
Та частина заходів програми PEPFAR (Програма надзвичайних заходів Президента США з подолання ВІЛ/СНІД), яка здійснюється за підтримки USAID, довела свою реальну ефективність у запобіганні розвитку епідемії в Україні. У тих дев'яти регіонах країни, де працювали програми USAID, темпи зростання кількості ВІЛ-інфікованих суттєво знизилися – з 27,4% у 2004 до 1,2% у 2010 р. У національному вимірі, серед нових зареєстрованих випадків захворювання також скоротилася частка молодих людей (віком від 15 до 24 років) – з 20% у 2006 до 7% у 2013 р.

За підтримки USAID, заходи PEPFAR в Україні досягли наступних успіхів:

 • Створено наукову мережу впровадження науково-дослідницьких заходів, та сформовано національний порядок денний досліджень на підтримку програм, які базуються на принципах доказової медицини;
 • Впроваджено інноваційну модель закупівель «клієнт-постачальник», завдяки якій місцеві громадські організації та державні установи зможуть більш досконало, на постійній основі виконувати функції джерел розбудови найсучаснішого технічного та організаційного потенціалу;
 • Задіяні у програмах USAID установи, відповідальні за впровадження державної політики у сфері контролю за наркотичними речовинами та за лікування наркозалежних, нині краще налаштовані до того, щоб інтегрувати ВІЛ-послуги до системи лікування  наркозалежності та до пенітенціарної системи;
 • Здійснюється апробація моделей підвищення якості послуг у медичних закладах визначених областей України, передусім у сферах консультування та тестування на ВІЛ;
 • У 8 регіонах, які беруть участь у програмі, та на національному рівні відбулося зміцнення потенціалу організацій громадянського суспільства до надання ВІЛ-послуг;
 • У 2012 р. був підготований та ухвалений Закон «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні»; він усунув ті регуляторні, податкові та адміністративні перепони, з якими раніше стикалися українські організації (у т.ч. органи влади) у сфері отримання коштів та управління грантами Глобального фонду, включаючи і поточну програму грантів на протидію ВІЛ і туберкульозу, розраховану на 2014-2017 рр.;
 • Ухвалено Закон України ««Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки», який дозволить продовжити фінансування критично важливих заходів у сфері профілактики ВІЛ/СНІД та догляду за хворими після того, як у 2017 р. завершиться виконання нової трирічної грантової програми Глобального фонду;
 • Розроблено навчальну програму у сфері надання ВІЛ-послуг сімейними лікарями, яка включає компоненти, що мають сприяти подоланню стигматизації та дискримінації ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.