Flag of Ukraine

ЦЕНТР НОВИН

Language: English | Ukrainian
Березень 31, 2016

Опитування громадської думки свідчать про те, що громадяни України не відчувають достатнього рівня довіри до судової системи.

Широко розповсюджена корупція у сфері права до сьогодні перешкоджає розбудові демократичних інститутів, інтеграції до європейських структур та реформуванню економіки. Питання судової реформи і нині залишаються вкрай політизованими. Судова система не користуватиметься довірою громадян, якщо її інститути не стануть доведено незалежними, об’єктивними та підзвітними.  Відбувається поступ у сфері законодавчого реформування судової системи, але у цій сфері і досі залишається низка невирішених ключових проблем, до яких, зокрема, належать:

  • Недостатній рівень прозорості, ефективності та дієвості у роботі судів
  • Відсутність лідерства у забезпеченні вищого рівня незалежності судової влади
  • Обмежені можливості для професійного розвитку суддів та працівників апарату судів
  • Низький рівень суспільної довіри до судової системи.
Березень 31, 2016

Мета проекту «Навчальні програми професійного зростання» полягає у тому, щоб сприяти реалізації стратегічного бачення Місії USAID на підтримку стабільної, демократичної та заможної України, яка інтегрована до Європи. 

Березень 31, 2016

Майже 30% населення України і досі проживає за межею бідності. У державі зростає захворюваність на інфекційні хвороби, особливо туберкульоз. Це спричинено як соціально-економічними негараздами, так і надто перевантаженою системою охорони здоров'я. Кількість абортів і досі є високими у порівнянні до інших країн регіону.

Березень 31, 2016

Існує кілька чинників, що обмежують здатність України до сталого зростання на широкій суспільній базі. До них належать:

  1. непередбачуваність та неповнота державної аграрної політики;
  2. обмежений обсяг фінансових послуг на адресу с/г виробників;
  3. слабка інфраструктура с/г ринку, яка призводить до невисоких врожаїв та знижує конкурентоздатність малих та середніх виробників.
Березень 31, 2016

Економіка України характеризується одним з найнижчих рівнів енергоефективності та одним з найвищих питомих обсягів атмосферних викидів. В результаті цього країна є одним з суттєвих чинників глобальної зміни клімату. За показником викиду антропогенних парникових газів на вироблену одиницю валового внутрішнього продукту (ВВП), Україна переважає майже всі країни світу. Це пов’язано зі значною енергоємністю її економіки, яка є майже втричі вищою, аніж у середньому по країнах Євросоюзу (за даними Міжнародного енергетичного агентства, 2012 р.)

Низька ефективність використання енергоресурсів в Україні сповільнює економічне зростання, підвищує залежність економіки від коливання цін, відволікає ресурси держави та приватного бізнесу від вирішення інших першочергових питань та створює залежність від іноземних постачальників енергоносіїв.

Pages