Ґендерна рівність, розширення прав і можливостей жінок

Стрибок у майбутнє: випускниці програми стажування у Верховній Раді України.
Стрибок у майбутнє: випускниці програми стажування у Верховній Раді України.
Ольга Мирцало

СИТУАЦІЯ

У Доповіді ПРООН про людський розвиток (2013 р.) зазначається, що в  Індексі ґендерної нерівності за 2012 рік Україна потрапила на 57-му сходинку у верхній третині списку з загалом 186 країн, включених до нього.

При тому, що у заявах Уряду України ґендерна проблематика визначається як одна зі сфер першочергової уваги, на доказ вже здійснено низку заходів, і досі залишається низка проблем і перешкод, які пояснюють і впливають на невисокий рейтинг України в забезпеченні ґендерної рівності. До них належать такі, як непріоритетність ґендерної рівності для національної політики і адміністративних реформ; неврахування  ґендерних аспектів у національній статистиці, плануванні й формуванні бюджету, заходах з моніторингу та оцінки державних програм; неприхований сексизм у ЗМІ, рекламі, а також з боку державних посадових осіб; а також недостатній рівень координації дій та прихильності міжнародних донорів до комплексного врахування ґендерних аспектів у їхніх програмах і цілях розвитку.

ЗАВДАННЯ ДОПОМОГИ

Сприяти поліпшенню життя громадян України шляхом утвердження рівності між жінками та чоловіками, а також розширення прав і можливостей жінок і дівчат брати повноцінну участь та отримувати користь від розвитку своєї країни та її суспільства.

Реалізація заходів на кошти USAID спрямована на досягнення трьох головних кінцевих результатів. У рамках стратегічного планування на рівні країни або проекту ці кінцеві результати будуть адаптовані та виражені у вигляді конкретних наслідків з відповідними завданнями та показниками. Ці кінцеві результати, які особливо важливі для людей, що піддаються маргіналізації або виключенню за ознаками етнічної належності, ґендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, низького рівня доходів, інвалідності тощо, відображають загальний масив заходів, які USAID здійснює в різних секторах і сферах, а саме:

 • Зменшення ґендерної нерівності в доступі до ресурсів, активів, можливостей і послуг - економічних, соціальних, політичних і культурних, контролі над ними та отримуваною від них користю;
 • Зменшення насильства за ґендерною ознакою та пом'якшення його шкідливих наслідків для окремих осіб і громад;
 • Збільшення здатності жінок і дівчат реалізовувати свої права, визначати свій життєвий шлях та впливати на прийняття рішень у своїй родині, громаді та суспільстві. 

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД

Місія USAID в Україні враховує ґендерний аспект у ході розробки, реалізації, моніторингу та оцінки будь-яких своїх програм. Ґендерна інтеграція означає процес оцінки потенційно різних результатів для жінок і чоловіків від реалізації будь-якого запланованого проекту – зокрема і тих, де USAID ставить за мету забезпечити досягнення довгострокових змін у сфері законодавства чи державної політики.

ДЕМОКРАТІЯ І ВРЯДУВАННЯ

 • USAID підтримує залучення жінок до діяльності політичних партій та до політичних процесів (зв'язок із жінками-виборцями та обговорення ґендерних питань).
 • USAID сприяє розширенню участі жінок в сфері політики і законотворчості та поглиблює ґендерну обізнаність серед парламентаріїв, надаючи підтримку щойно народженому міжфракційному об'єднанню жінок, яке допомагає їм виробляти спільний порядок денний.
 • USAID надавало допомогу в розробці і ухваленні першої Національної стратегії у сфері прав людини в Україні, спрямованої на боротьбу з дискримінацією, забезпечення ґендерної рівності та на протидію домашньому і насильству за ґендерними ознаками.
 • USAID підтримало  організацію двох моніторингових місій зі збору фактів на сході України, де серед головних розглядалися проблеми насильства за ґендерними ознаками у зонах збройних конфліктів. Висновки і рекомендації місії будуть використані у стратегічних судових процесах у Європейському суді з прав людини.
 • USAID підтримує очолювані жінками організації громадянського суспільства і медіа (у т.ч. жінок-журналістів), діяльність яких спрямована на вирішення ґендерних проблем.
 • У сфері правосуддя USAID забезпечило навчання 60 представників органів влади України, аби забезпечити врахування ґендерних аспектів при розробці пріоритетного законодавства щодо перевірки та люстрації державних службовців. За підтримки USAID, Міністерство юстиції та Вища рада юстиції включила положення Закону про рівні права і можливості до загальної нормативно-правової бази України.
 • USAID допомогло Міністерству соціальної політики розробити веб-сторінку, на якій розміщуються поради щодо можливостей захисту від дискримінації за ґендерною ознакою та насильства в сім'ї.
 • USAID допомагає Всеукраїнській коаліції з надання правової допомоги (до складу якої входить і п'ять ГО з захисту прав жінок) у розширенні доступу жінок до правосуддя. Агентство також сприяє розширенню прав і можливостей жінок у судовій системі та підвищенню обізнаності з питаннями прав людини у судах.
 • USAID підтримує діяльність з протидії торгівлі людьми та привертає увагу до зростання кількості чоловіків серед потерпілих від торгівлі людьми.

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

 • USAID провадить навчання партнерів на муніципальному рівні з питань врахування ґендерних аспектів при розробці місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом (ПЦМ).
 • USAID працює з різними сільськогосподарськими суб'єктами на селі, аби забезпечити жінкам більше можливостей для активної участі у прийнятті управлінських рішень, пов'язаних з використанням земель  сільськогосподарського призначення.
 • Програми допомоги USAID у аграрному секторі підтримують розвиток потенціалу державних і приватних сільськогосподарських організацій по всій Україні. Ці програми забезпечують навчання з питань ґендерної рівності, розширення прав і можливостей жінок, а також розробки і реалізації ґендерних стратегій у розвитку громад з наголосом на питання децентралізації, які є пріоритетними для USAID.

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

 • У рамках Надзвичайної ініціативи Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR), USAID здійснило аналіз, спрямований на виявлення ґендерних вразливостей, потреб, перешкод і прогалин у сфері оцінки і формування прихильності до умов комплексних ВІЛ-послуг – від тестування до зменшення вірусного навантаження – серед жінок і чоловіків-споживачів ін’єкційних наркотиків, їхніх статевих партнерів та чоловіків, які мають статеві зносини з чоловіками. Рекомендації відповідного звіту будуть враховані у процесі інтеграції комплексного ґендерного підходу до розробки заходів у рамках PEPFAR.
 • USAID виступає за стратегічні підходи, спрямовані на вирішення питань ґендерного характеру, які впливають на доступ до послуг для жінок, які вживають ін'єкційні наркотики, є ВІЛ-інфікованими або хворими на туберкульоз. Підходи, які наближують послуги з лікування до місця проживання, поліпшують доступ жінок до таких послуг і їхню прихильність до режимів лікування.
 • Підвищуючи кваліфікацію постачальників медичних послуг щодо надання консультацій з питань планування сім'ї та підтримуючи розробку національної і регіональної політики з планування сім'ї, USAID поліпшує доступ та засвоєння сучасних методів контрацепції, які дають жінкам і їхнім партнерам змогу завчасно  планувати свої сім'ї і зменшувати кількість абортів.
 • USAID сприяє працевлаштуванню ВІЛ-інфікованих жінок, що доглядають за маленькими дітьми, що, як доведено, посилює їхню прихильність до антиретровірусної терапії.
 • USAID працює з Національною асоціацією інвалідів з метою забезпечення доступу жінок з обмеженими фізичними можливостями до послуг у сфері репродуктивного здоров'я.