USAID Pokreće Novi Projekat Angažovanje za Pravičnost

For Immediate Release

Friday, Februar 27, 2015
Xheraldina Cernobregu

Priština, 27. Februar - Agencija SAD za Međunarodni Razvoj (USAID) najavljuje pokretanje nove aktivnosti koja ima za cilj da podrži ugrožene i marginalizovane grupe na Kosovu i ojača ulogu civilnog društva u uticanju na razvoj i sprovođenje politika koje se tiču ovih zajednica.  

"Rad sa marginalizovanim zajednicama je sastavni deo našeg rada u svakom od USAID-ovih programa na Kosovu," rekao je direktor USAID-ove misije na Kosovu Džejms Houp. "Ovaj program će iskoristiti znanje koje smo stekli tokom rada u različitim sektorima kako bi se usredsredio na ispunjavanje specifičnih potreba ovih ranjivih grupa."

Angažovanje za Pravičnost će obezbediti pod-grantove i ciljanu tehničku pomoć lokalnim organizacijama civilnog društva koje rade na zaštiti prava žena, pripadnika LGBT zajednica – lezbejki, gej, biseksualnih i transrodnih osoba, osoba sa invaliditetom, kao i omladine.

USAID je izdvojio 2.5 miliona američkih dolara za ovu trogodišnju aktivnost kako bi osnažio žene kroz poboljšanje zaštite svojinskih prava i povećanje njihove angažovanosti u upravljanju i privredi, unapredio zaštitu građanskih prava za LGBT zajednicu, i proširio predstavljanje i učešće osoba sa invaliditetom kao i velike i vitalne mlade populaciju zemlje.      

Projekat će biti realizovan od strane Centra za obuku iz zastupanja i resurse (ATRC), lokalne nevladine organizacije koja radi na povećanju učešća građana i civilnog društva u procesu odlučivanja kroz pružanje obuke i drugih resursa u cilju jačanja napora u zastupanju uloženih od strane organizacija civilnog društva u zemlji.   

USAID je nezavisna agencija federalne vlade koja prima opšte smernice spoljne politike od Državnog Sekretara i pruža ekonomsku i humanitarnu asistenciju po celom svetu već više od 50 godina.