Pokretanje Kreditnog garancijskog fonda Kosova

Pokretanje Kreditnog garancijskog fonda Kosova
Isa Mustafa, Premijer Republike Kosova
Xheraldina Cërnobregu

For Immediate Release

Tuesday, April 26, 2016
Xheraldina Cernobregu

Pokretanje Kreditnog garancijskog fonda Kosova

Priština, 26. april 2016 – Agencija SAD za Međunarodni Razvoj je pokrenula Kreditni garancijski fond Kosova (KGFK) na danas organizovanoj ceremoniji. Ovaj događaj obeležava osnivanje jedne nezavisne, lokalne, i održive institucije koja će izdavati delimične garancije za kredite finansijskim institucijama i time povećati pristup finansijama za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) na Kosovu i promovisati razvoj privatnog sektora.  

“Ovaj fond predstavlja značajnu mogućnost za adresiranje jedne od ključnih prepreka održivom ekonomskom rastu na Kosovu – nedostatka pristupa finansiranju i kreditima za kosovska preduzeća. Ovaj fond će pomoći malim i srednjim preduzećima da dobiju preko potrebno finansiranje od strane finansijskih institucija, i što je najvažnije, očekujemo da će fond omogućiti povećano izdavanje kredita u iznosu od 400 miliona američkih dolara kao i otvaranje 20.000 novih radnih mesta u narednih 6 godina,” rekao je ambassador SAD Greg Delavi u svom uvodnom izlaganju, u društvu predsednika Vlade Kosova Ise Mustafe, predsednika Skupštine Kosova Kadrija Veseljija, ambasadora Nemačke na Kosovu Angelike Vits, i guvernera Centralne banke Kosova Bedrija Hamze.   

Među glavnim preprekama razvoju MMSP i otvaranju novih radnih mesta na Kosovu je nedovoljan pristup finansijskim sredstvima za proizvodna preduzeća, pružaoce usluga, i poljoprivredna preduzeća. Pored toga, mnoga od ovih preduzeća, naročito ona u vlasništvu žena, imaju ograničenu ili uopšte nemaju imovinu koja bi se mogla koristiti kao kolateral za dobijanje kredita.         

Kreditni garancijski fond Kosova (KGFK) će bankama i drugim finansijskim institucijama pružiti delimične kreditne garancije u cilju ohrabrivanja povećanog kreditiranja kvalifikovanih zajmoprimaca. KGFK, osnovan kosovskim zakonom u januaru 2016. godine, će pokriti do 50 odsto rizika kredita. Krediti garantovani od strane KGFK će pomoći poljoprivrednicima, preduzetnicima, preduzećima u vlasništvu žena, i preduzećima u vlasništvu pripadnika manjinskih zajednica, da se prošire, povećaju domaću proizvodnju, otvore nova radna mesta, i poboljšaju nacionalni trgovinski bilans.        

KGFK će biti kapitalizovan finansijskim sredstvima USAID-a, Kreditanstalt für Wiederaufbau – KfW (Nemačke razvojne agencije), i Vlade Kosova kroz sponzorstvo Ministarstva trgovine i industrije (MTI).        

 

# # #

Agencija SAD za Međunarodni Razvoj predvodi napore Vlade SAD u okončanju ekstremnog siromaštva i promovisanju otpornih, demokratskih društava.