USAID pokreće nacionalnu kampanju podrške pravima žena na posedovanju imovine

USAID pokreće nacionalnu kampanju podrške pravima žena na posedovanju imovine
"Pravo na posedovanju imanja je ljudsko pravo," Predsednica Republike Kosova Atifete Jahjaga
Nazmije Bajrami

For Immediate Release

Thursday, Decembar 10, 2015
Xheraldina Cernobregu

Pristina, 10 decembar - Danas, na Međunarodni dan ljudskih prava, ambasador SAD u Prištini Greg Delavi, u društvu predsednice Atifete Jahjaga, direktora USAIDa za Kosovo Dzejm Houp i ministra pravde Hajredina Kučija, govorio je na pokretanju nacionalne kampanje za podršku pravima žena na posedovanju imovine.

“Drago mi je da obeležavamo Međunarodni dan ljudskih prava pokretanjem jedne kampanje od posebnog značaja, koja je posvećena jednom od osnovnih ljudskih principa a to je pravo na svojinu,” rekla je predsednica Republike Kosovo Jahjaga u svom uvodnom izlaganju.

Kampanja ima za cilj da podigne nivo razumevanja građana o imovinskim pravima uopšte, a naročito o pravima žena na nasleđivanje imovine. Kampanja je zasnovana na nalazima istraživanja sprovedenog u aprilu 2015, prema kojem 73 procenta stanovnika Kosova ne poseduje ni osnovno znanje o svojim imovinskim pravima.  

Kampanja je deo programa USAID-a za imovinska prava, četvorogodišnja aktivnost koja ima za cilj da se bavi rešavanjem izazova koji stoje pred ostvarivanjem imovinskih prava na Kosovu. Program radi u saradnji sa Vladom Kosova, odabranim opštinama, kao i drugim relevantnim lokalnim i međunarodnim akterima na promovisanju boljoj koordinaciji i uspostavljanju prioritetnih politika na polju imovinskih prava, poboljšanim sudskim postupcima koji se odnose na imovinske zahteve, pojačanoj sposobnosti žena da u praksi ostvaruju svoja imovinska prava, kao i boljoj dostupnosti informacija i razumevanju pitanja imovinskih prava.

# # #