POKRETANJE RODNO ODGOVORNOG BUDŽETIRANJA NA KOSOVU

POKRETANJE RODNO ODGOVORNOG BUDŽETIRANJA NA KOSOVU
Predsednica Republike Kosova Atifete Jahjaga govori o znacaju Rodnog odgovornog budzetiranja
USAID, Nazmije Bajrami

For Immediate Release

Thursday, Mart 17, 2016
Xheraldina Cernobregu

Rodno odgovorno budžetiranje je pokrenuto na događaju koji je organizovao USAID u partnerstvu sa Mrežom Žena Kosova (MŽK). Inicijativom će se institucionalizovati rodno odgovorno budžetiranje (ROB) u Ministarstvu trgovine i industrije i Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja.

Rodno odgovorno budžetiranje će pomoći Vladi Kosova u smanjenju nejednakosti i odgovoru na rodne jazove u vladinim politikama, planovima i budžetima. Osim planiranja, intervencije ROB-a će pomoći u boljem korišćenju postojećih sredstava.

Kao što je navela predsednica Jahjaga: „Rodno odgovorno budžetiranje ne iziskuje dodatni budžet, potrebno je samo efikasnije trošenje javnog novca“.

Ovom inicijativom kosovske institucije grade put ka uključenju muškaraca i žena kao potpunih i jednakih partnera u vladinom planiranju, programiranju i budžetiranju.

USAID pruža ekonomsku i humanitarnu pomoć širom sveta već više od 50 godina.

# # #

Agencija SAD-a za međunarodni razvoj upravlja naporima Vlade SAD-a na iskorenjivanju ekstremnog siromaštva i promovisanju snažnog, demokratskog društva.