Projekat podrške Pravosudnoj akademiji

OSNOVNE INFORMACIJE

USAID podržava ključne reforme neophodne za pristupanje Srbije EU. Projekat podrške Pravosudnoj akademiji za vladavinu prava, koji sprovodi Pravosudna akademija, je dvogodišnja incijativa vredna 500.000 dolara koja ima za cilj jačanje upravljačkih i programskih kapaciteta Pravosudne akademije. Osnovna uloga Pravosudne akademije je da unapredi profesionalni, nezavisni, objektivni i efiksni učinak sudija i tužilaca kao i administrativnog osoblja. 

AKTIVNOSTI

Projekat radi na unapređenju saradnje i komunikacije u vezi sa obukom i usavršavanjem sudija između Visokog saveta sudstva(VSS) i Pravosudne akademije. On radi na unapređenju ljudskih resursa Pravosudne akademije putem obuke, mentorstva i usavršavanja. Projekat radi na jačanju sposobnosti sudija i na doslednoj primeni sudske prakse prilikom zaštite ljudskih prava u skladu sa evropskim standardima.  

Projekat finansira:

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID/Srbija)

Projekat sprovodi:

Pravosudna akademija

Ključni partneri:

Vosoki savet sudstva

Gde radimo:

Beograd, Srbija

Trajanje projekta:

Od septembra 2015. do septembra 2017.

Ukupna vrednost: 

500.000 dolara

Kontakt:

Terazije 41, 11000 Beograd

Tel: +381-11 2184-030

Fax:     +381-11 2183-276

Email:   akademija@pars.rs

Web: http://www.pars.rs/