Projekat podrške lokalnim zajednicama u odgovoru na izbegličku krizu

OSNOVNE INFORMACIJE

Projekat podrške lokalnim zajednicama u odogovoru na izbegličku krizu je 18-mesečni projekat koji sprovodi Fondacija Ana i Vlade Divac. Ovaj projekat radi na unapređenju kapaciteta odabranih lokalnih samouprava, volonterskih organizacija i organizacija civilnog društva da odgovore na trenutnu izbegličku krizu u Evropi.  Svojim dizajnom projekat nastoji da pomogne opštinama da razviju strategije i strukture koje će im pomoći u slučajevima budućih prirodnih nepogoda i kriza uzrokovanim ljudskim faktorom.

AKTIVNOSTI

Fondacija radi sa opštinama u kojima je najveća koncentracija izbeglica kako bi obezbedila da opštine budu spremne da izbeglicama koje su u tranzitu kroz Srbiju obezbede privremeni smeštaj ili da pomognu onima koji u Srbiji traže azil.  Fondacija takođe radi na jačanju kapaciteta organizacija Refugee Aid Serbia i Miksalište, koordinacionim centrima za donatore i volontere u Beogradu koji obezbeđuju topli obrok i tuševe za izbeglice, distribuiraju doniranu odeću i higijenske proizvode i organizuju volontere koji pomažu izbeglicama širom zemlje. Prateća kampanja služi podizanju svesti javnosti i ima za cilj da poboljša razumevanje građana Srbije za patnje izbeglica i da promoviše empatiju i solidarnost. 

REZULTATI

  • Donacija opreme Narodnoj kuhinji subotičkog Crvenog krsta, najvećoj u Vojvodini, što je omogućilo kuhinji da pripremi 400 dodatnih toplih obroka dnevno,namenjenih lokalnoj zajednici i migrantima;                               
  • Donacija dva mobilna EKG aparata subotičkom Domu zdravlja. Nova oprema značiće kvalitetniju uslugu za građane u ruralnim područjima opštine Subotica;                               
  • Donacija dva mobilna EKG aparata Domu za decu ometenu u razvoju “Kolevka” u Subotici;                                          
  • Opremanje dečijih kutaka u Prijemnim centrima za izbeglice u svakoj od partnerskih opština;                                                              
  • Sprovedena tri istraživanja javnog mnjenja o stavovima lokalne populacije prema izbeglicama i migrantima, zajedno sa kampanjom u javnosti “Život ne bira puteve” namenjenu građanima Srbije kako bi razumeli patnje izbeglica.
  • Obezbeđena oprema timovima za reagovanje u vanrednim situacijama u partnerskim opštinama i obučeni timovi za reagovanje. 

Projekat finansira:

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID/Srbija)

Projekat sprovodi:

Fondacija Ana i Vlade Divac

Gde radimo:

Šid, Preševo, Beograd (Krnjača), Tutin, Sjenica, Dimitrovgrad, Lajkovac, Subotica 

Trajanje projekta:

Od marta 2016. do avgusta 2017.

Ukupna vrednost:

$727.538

Doprinos USAID-a:  $700.000

Fondacija Ana i Vlade Divac: $27.538

Kontakt:

Ilije Garašanina 53a/V

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 334 1755

E-mail:  hod@divac.com

Web:  www.fondacijadivac.org

Facebook: https://www.facebook.com/FondacijaDivac