Projekat za jačanje učešća građana u kreiranju politika

OSNOVNE INFORMACIJE

Projekat za jačanje učešća građana u kreiranju politika je jednogodišnji projekat koji sprovodi koalicija organizacija civilnog društva (OCD) koju predvodi Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA).  Projekat ima za cilj da pomogne da građani bliže komuniciraju sa kandidatima i izabranim zvaničnicima o pitanjima od javnog značaja.

Projekat sarađuje sa Fondacijom Trag, Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju (NCD), Fondacijom Slavko Ćuruvija (SCF) i 20 drugih OCD kako bi inspirisali građane da se angažuju tokom kreiranja politika kroz otvorene diskusije zasnovane na činjenicama i dokazima.  

AKTIVNOSTI

U period pre izbora, projekat je:

  • Utvrdio koje problem građani navode kao najvažnije i pomogao glasačima i kandidatima da stupe u dijalog;
  • Razvio platform kako bi bolje informisao građane o programima i i politikama koje različite partije javno predlažu;
  • Pratio kako mediji izveštavaju o pitanjima za koje je utvrđeno da najviše zanimaju građane;
  • Obezbedio informacije građanima o tome kako da učestvuju na izborima;
  • Pokrenuo kampanju “Postavite prvo pitanje” kako bi uspostavio dijalog između građana i kandidata.

   Nakon izbora, projekat će:

  • Pratiti predizborna obećanja koje su dali izabrani predstavnici;
  • Podržati kreativne kulturne događaje kako bi podstakao širu debatu među građanima o njihovoj ulozi u msavremenoj demokratiji;
  • Analizirati pitanja od najveće važnosti za građane i organizovati javne debate o njima;
  • Razviti internet alat kojim će se omogućiti građanima da daju svoj doprinos u vezi sa nacrtima zakona, što će se dostaviti poslanicima;
  • Organizovati nacionalnu konferenciju “U potrazi za angažovanjem građana u Srbiji”, namenjenu OCD, pojedinačnim aktivistima, akademskoj zajednici i građanskim grupama u cilju diskusije o konceptima i praksi angažovanja građana.

Projekat finansira:

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID/Srbija)

Projekat sprovodi:

Cenatr za istraživanje, transparentnost i odogovrnost (CRTA)

Ključni partneri:

Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NCD), Fondacija Trag, Fondacija Slavko Ćuruvija (SCF)

Gde radimo:

Širom zemlje

Trajanje projekta:

Od marta 2016. do marta  2017.

Ukupna vrednost:

$450.000

Kontakt:

Topolska 22

11000 Beograd

Tel: (+381) 11  240 0062

E-mail:  office@crta.rs

Web:  http://www.crta.rs;

Društvene mreže:

www.youtube.com/user/Istinomer

www.facebook.com/CRTArs