Flag of Macedonia

Macedonia

Language: English | Macedonian | Shqip
 • Macedonian students thank USAID for expanding their educational opportunities.

  Learn More
 • USAID supported growers in Macedonia to improve production and marketing technologies.

  Learn More
 • With USAID support, the income of plastic waste collectors, like Jusuf, increased by 28%.

  Learn More
 • Macedonian citizens join the campaign for free and fair elections supported by USAID.

  Learn More

About Macedonia

УСАИД ја поддржува Македонија во напорите за зајакнување на демократските практики и институции, зголемување на економскиот развој и подобрување на квалитетот на образованието.

Поддршката за демократија се концентрира на зајакнување на независноста, транспарентноста и професионалноста на судскиот систем и подобрување на парламентарниот надзор. УСАИД исто така им помага на граѓаните да го зголемат ефективниот надзор над нивната влада преку граѓанска вклученост и со промовирање на независни и легитимни медиуми.

Програмата за економски раст се концентрира на подобрување на деловната средина и зголемувањето на конкурентноста на малите и средни претпријатија во сектори со потенцијален раст и можност за отворање на нови работни места.

УСАИД работи со Министерството за образование со цел да се осигура дека младите поседуваат знаења и вештини кои го зајакнуваат економскиот раст и го зголемуваат разбирањето на разликите кое е неопходно во едно мултиетничко општество. Агенцијата исто така се стреми на сите деца да им обезбеди еднаков пристап до образованието.

Contact Information

Mission Contact

USAID/Macedonia
Samoilova 21
1000 Skopje
Republic of Macedonia
Phone 
+(389) 2 310 2000
Fax 
+(389) 2 310 2499

USAID Contact

Judith Robinson
U.S. Agency for International Development
Bureau for Europe and Eurasia
Washington
, DC 
20523
USA
Phone 
(202) 567-4033
Fax 
(202) 567-4261