Transforming Lives

Every day, all over the world, USAID brings peace to those who endure violence, health to those who struggle with sickness, and prosperity to those who live in poverty. It is these individuals — these uncounted thousands of lives — that are the true measure of USAID’s successes and the true face of USAID's programs.

As the morning sun rays hit the Subukia village in Kenya’s Nakuru County, hundreds rise and leave their homes for daily labor. Living among them is Elizabeth Wangombe Wangui, a 47-year-old dairy farmer.

Muna*, a 31-year-old mother of eight, has seen her farm in Somalia grow, even as the country suffers from a severe drought and risk of famine. Muna also cares for her elderly mother and ill nephew, and is expecting this season’s harvest to be large enough to feed her family for up to six months with sorghum and beans left over to sell at market.

Stvaranje poslovnih mogućnosti za kosovska preduzeća je presudno za razvoj privatnog sektora na Kosovu. Jedan od glavnih izazova sa kojim se neprekidno suočavaju kosovska mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) su ograničene mogućnosti za finansiranje.

Krijimi i mundësive afariste për ndërmarrjet kosovare është thelbësor për zhvillimin e sektorit privat në Kosovë. Njëra nga sfidat kryesore me të cilat ballafaqohen në vazhdimësi ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme (NMVM-të) janë mundësitë e kufizuara për sigurimin e financimit.

July 2017—Electricity supply: Few really think about it much until their lights (or their television) go dark. But having a choice in who supplies electricity has won fans in the private sector in Bosnia and Herzegovina (BiH) who are racking up cost savings that could turn into investment and much-needed jobs.

Fusha është një nga 185 kosovarët që fituan bursë për studime të magjistraturës në Shtetet e Bashkuara nga Programi për Lidership Transformues - Bursat dhe Partneritetet në kuadër të USAID-it. Koha e saj në Universitetin Shtetëror të Kolorados duke ndjekur studimet në programin MBA për Ndërmarrje Globale Sociale dhe të Qëndrueshme ndihmoi që ajo të transformohet, si personalisht ashtu dhe profesionalisht.

Fuša je jedna od 185 Kosovaca koji su dobili stipendiju za diplomske akademske studije u Sjedinjenim Američkim Državama pod USAID-ovim Programom transformacionog liderstva—stipendija i partnerstava. Vreme koje je provela studirajući na Državnom univerzitetu u Koloradu, na globalnom MBA programu iz oblasti društvenog i održivog preduzeća, pomoglo je da je transformiše, kako lično tako i profesionalno.

Fusha is one of 185 Kosovars to win a scholarship for Master’s Degree study in the United States under USAID’s Transformational Leadership Program—Scholarships and Partnerships. Her time at Colorado State University studying in its Global Social and Sustainable Enterprise MBA program helped to transform her, both personally and professionally.

Creating opportunities for businesses to grow in Kosovo is crucial for private sector development. One of the main challenges that Kosovar micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) continuously face is limited access to financing

Pages