Akademkinja Sa Kosova Promovise Startapove Preko Svog Nekadasnjeg Univerziteta

Akademkinja Sa Kosova Promovise Startapove Preko Svog Nekadasnjeg Univerziteta
Bivši studenti pomažu da se uspostavi biznis inkubator na univerzitetu
Realizacija odličnih ideja nije laka stvar. Venera i suosnivači morali su da koriste druge prostorije da bi dodatno razvili svoju ideju.
Bivši studenti pomažu da se uspostavi biznis inkubator na univerzitetu
„Želimo da podstaknemo promenu mentaliteta i želimo da ljudi razmišljaju o preduzetništvu.“

Jun 2017—Preduzetništvo je strast Venere Fuša. Njen san je da preduzetništvo učini izvodljivom mogućnošću za svakoga na njenom nekadašnjem univerzitetu, Univerzitetu u Prištini.

Fuša je jedna od 185 Kosovaca koji su dobili stipendiju za diplomske akademske studije u Sjedinjenim Američkim Državama pod USAID-ovim Programom transformacionog liderstva—stipendija i partnerstava. Vreme koje je provela studirajući na Državnom univerzitetu u Koloradu, na globalnom MBA programu iz oblasti društvenog i održivog preduzeća, pomoglo je da je transformiše, kako lično tako i profesionalno.

„Našla sam se pred izazovom da se bavim poročnim svetskim problemima i da kritički razmišljam o rešenjima i o tome kako da ih rešim. To mi je dalo više profesionalnih veština u smislu razmišljanja o poslovnoj i društvenoj odgovornosti kao rešenju za izazove u svetu ali i više ličnih veština u smislu povezivanja poslovnog i društvenog aspekta svesti o ljudskoj patnji i nedostatku prilika u obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti i prihodima“, kaže ona.

Program od tri semestra osmišljen je tako da studenti uspostave stvaran, održiv poduhvat usredsređen na rešavanje problema u zemljama u usponu i razvoju.

Otkada se vratila na Kosovo, Fuša je krenula putem svoje strasti, radeći sa Univerzitetom u Prištini na uspostavljanju revolucionarnog novog poslovnog inkubatora pod nazivom VentureUP.

„Trenutno, VentureUP je u procesu registrovanja kao fondacija“, Fuša je izjavila samouvereno. „VentureUP će ponuditi dve vrste usluga studentima Univerziteta u Prištini. Prvo, studenti mogu da koriste poslovni inkubator kao resursni centar za mentorstvo, umrežavanje i dopiranje do poslovnih anđela. Drugo, studenti i zaposleni, čije istraživanje dovede do ideja koje bi mogle da se komercijalizuju, mogu da koriste inkubator kao prenos tehnologije koji pomaže da se rešavaju pitanja intelektualne svojine i patenta.“

Fuša je suosnivač inkubatora zajedno sa grupom profesora sa univerziteta—uključujući Krešnika Hotija, Besnika Krasnićija, Skendera Kaciua i Mentora Tačija—i prorektorom Fatonom Berišom. Međutim, ideja je potekla od belog dokumenta koji je februara meseca 2016. god. objavio savetodavni odbor Programa transformacionog liderstva—stipendija i partnerstava. Savetodavni odbor daje preporuke za politiku visokoškolskih ustanova na Kosovu. Dokument je stigao do univerzitetskog fakulteta i rukovodstva, što je dovelo do uzbudljivih mogućnosti koje Fuša sada promoviše i podržava.

Dostupnost poslovnog inkubatora u najvećoj javnoj visokoškolskoj ustanovi na Kosovu ima potencijal da znatno utiče na mlade na Kosovu i na budućnost kako univerziteta tako i zemlje. Početak rada inkubatora VentureUP očekuje se septembra 2017. god.

„Želimo da podstaknemo promenu mentaliteta i želimo da ljudi razmišljaju o preduzetništvu“, kaže Fuša. „Imala sam priliku da svedočim tome kako je moj otac pomagao drugima razvijanjem njihovih poslovnih ideja i inspirišući ih na preduzetništvo od malih nogu.“  Obiljem detalja opisuje kako će razvoj i rast inkubatora VentureUP kao centra za preduzetništvo na Univerzitetu u Prištini pomoći svršenim studentima koji ranije nisu imali definisan pravac u karijeri da pokrenu sopstveno preduzeće—dobitno preduzeće ili društveno preduzeće—i da sami zarađuju za život.

„Zaista verujem da VentureUP ima potencijal da drastično utiče na budućnost za mlade na Kosovu. Želimo da pomognemo da se stvore i podrže startapovi, što će zauzvrat dovesti do većeg broja radnih mesta, pa čak i do promene u razmišljanju za ljude čiji poduhvati možda neće uspeti“, objašnjava Fuša.

USAID-ov petogodišnji Program transformacionog liderstva—stipendija i partnerstava, koji traje od 2014. do 2019. godine, nastoji da stvori kadar lidera koji će predvoditi promene u prioritetnim oblastima ekonomije, politike i društva na Kosovu. Do danas, pored 185 stipendija za diplomske akademske studije, dodeljeno je i 102 stipendija za profesionalne sertifikate, i uspostavljena su četiri univerzitetska partnerstva.

LINKS

Follow @USAIDKosovo, on Facebook, on YouTube