Kreditne garancije omogućavaju razvoj kosovskih preduzeća

Kreditne garancije omogućavaju razvoj kosovskih preduzeća
Širenje poslovanja i razvijanje radne snage kao rezultat pristupa finansijama
Programa USAIDa EMPOWER Kreditna Pomoć
Pristup financijama proširuje prodaju, profit i radna mesta
“Bez zajma, ne bih mogao da obezbedim potrebno finansiranje i najverovatnije bih izgubio investicionu priliku"

Jun 2017 — Stvaranje poslovnih mogućnosti za kosovska preduzeća je presudno za razvoj privatnog sektora na Kosovu. Jedan od glavnih izazova sa kojim se neprekidno suočavaju kosovska mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) su ograničene mogućnosti za finansiranje.

U cilju prevazilaženja ove prepreke i podsticanja ekonomskog rasta USAID je kroz program Osnaživanje kreditne podrške osnovao Kreditno garantni fond Kosova (KGFK), koji finansijskim institucijama izdaje kreditne garancije koje pokrivaju do 50 odsto rizika za zajmove kosovskim preduzećima.

Fond je izdao prvu kreditnu garanciju za zajmove MMSP krajem septembra 2016 godine. Od tada je odobreno 321 kredita, u iznosu od preko 13.7 miliona evra, za nabavku proizvodnih mašina, poljoprivredne opreme i investicije u energetskoj efikasnosti.

Za manje od godinu dana izdavanja kredita, ova inicijativa pokazuje pozitivan uticaj na osnaživanje preduzeća i otvaranje novih radnih mesta. Korisnici izveštavaju da su banke bile spremnije da izdaju kredite uprkos nedovoljnim kolateralnim sredstvima. Garantovani zajmovi su preduzećima omogućili blagovremeno obezbeđivanje potrebnih sredstava, omogućujući im na taj naćin da završe svoje investicione transakcije u skladu sa projekcijama, ako ne i ranije. Korisnici takođe izveštavaju da transakcije ne bi bilo moguće završiti bez podrške garancija izdate od strane KGFK.

USAID je posvećen pamaganju preduzeća kako bi ista uspela prevazilaženjem manjka kredita. Naim Bećiraj, vlasnik predužeća za ugradnju centralnog grejanja Ital Term u Prizrenu, je kroz kreditnu garanciju uspeo da proširi svoj posao preselivši se u novu lokaciju gde je bolje pozicioniran i ima potencijal da otvori izložbeni prostor. Kao krajnji rezultat toga, zabeležen je porast prodaje, baze klijenata, kao i broja zaposlenih u preduzeću Ital Term.

"Bez zajma, ne bih mogao da obezbedim potrebno finansiranje i najverovatnije bih izgubio investicionu priliku,” kaže Beqiraj.

Slično njemu, Besnik Spahija iz IKRE Pharm u Peći, još jedan korisnik kredita, vidi garantni fond kao odličan finansijski instrumenat za proširenje svog poslovanja kroz ulaganje u nove prostorije i kupovanje inventara bez ikakvih kolateralnih sredstava.

Kreditno garantni fond Kosova promoviše načelo „dodatnosti,“ što znači da banka ne bi izdala kredit bez postojeće garancije – otuda „dodatak“ novog klijenta/zajma, čime se istovremeno dodaje i ekonomskom rastu Kosova. KGFK je, uz podršku USAID-a, postigao dodatnost kroz stimulisanje novih kreditiranja kosovskih preduzeća, uključujući ona u vlasništvu žena i pripadnika manjina.

USAID-ov program Osnaživanje kreditne podrške je delovao od juna 2014. godine do maja 2017. godine, dok Kreditno garantni fond Kosova nastavlja da funcioniše kao održiv kreditno garantni mehanizam koji delimično garantuje bankovne kredite izdate malim i srednjim preduzećima.

                                           

LINKS

Follow @USAIDKosovo, on Facebook, on YouTube