Nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai giúp giảm thiệt hại cho doanh nghiệp Việt Nam

Nhân viên công ty chuẩn bị bao tải cát để gia cố mái tôn trong công ty.
Nhân viên công ty chuẩn bị bao tải cát để gia cố mái tôn
Asia Foundation
Cán bộ các doanh nghiệp học cách bảo vệ nhà xưởng khỏi bão lụt
“Với công tác chuẩn bị chu đáo và nâng cao nhận thức trước khi bão đến, chúng tôi đã gia cố thêm cho phần mái tôn của khu văn phòng cũ và chằng chống cẩn thận để bảo vệ cửa sổ và cửa ra vào. Nhờ vậy mà công ty không bị thiệt hại.”

Tháng 8/2014 -- Mỗi khi mùa hè đến, khi những cơn bão và các đợt áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào thành phố Đà Nẵng, Công ty Ngọn Hải Đăng lại chuẩn bị tinh thần đối phó với những cơn gió mạnh, mưa lớn và ngập lụt với hi vọng giảm thiểu thiệt hại trực tiếp tới nhà kho, công xưởng, văn phòng và vật liệu xây dựng. Thật không may, đã nhiều lần công ty xây dựng này phải chịu cảnh sập tường, đổ cửa ra vào và cửa sổ, hàng hóa và sản phẩm bị hư hỏng, nguồn cung cấp vật liệu bị gián đoạn trong quá trình phục hồi thiệt hại.

Năm 2012, trước những lo lắng về thiệt hại đối với hoạt động kinh doanh và sự an toàn của nhân viên, công ty đã cử cán bộ tham gia tập huấn về quản lý rủi ro thiên tai (QLRRTT) được hỗ trợ bởi Dự án Tăng cường Quan hệ đối tác Công-tư trong Quản lý Rủi ro Thiên tai và Khả năng Thích ứng của Cộng đồng tại Việt Nam. Khóa tập huấn cung cấp cho học viên những thông tin cơ bản, thuật ngữ và khái niệm về QLRRTT cũng như các bài tập thực hành giúp họ xây dựng kế hoạch chuẩn bị và ứng phó với thiên tai cho doanh nghiệp của mình.

Sau khóa tập huấn, Công ty Ngọn Hải Đăng đã xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ QLRRTT trước, trong và sau bão. Công ty còn thực hiện tập huấn cơ bản về QLRRTT cho toàn bộ nhân viên. Nhân viên công ty được học cách đánh giá những khu vực rủi ro trong phạm vi công xưởng, nhà kho và văn phòng của công ty. Công ty cũng xây dựng quy chế khen thưởng nhằm khuyến khích nhân viên thực hiện kế hoạch đã đề ra.

Khi cơn bão Nari đổ bộ vào Đà Nẵng tháng 10/2013 và gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ước tính tổng thiệt hại do cơn bão gây ra là hơn 41 triệu đô la (868,8 tỷ đồng), bao gồm cả thiệt hại của các doanh nghiệp trong thành phố. Mặc dù cơn bão gây ra nhiều thiệt hại, công ty Ngọn Hải Đăng hầu như không bị ảnh hưởng nhờ tăng cường các biện pháp chuẩn bị ứng phó.

“Với công tác chuẩn bị chu đáo và nâng cao nhận thức trước khi bão đến, chúng tôi đã gia cố thêm cho phần mái tôn của khu văn phòng cũ và chằng chống cẩn thận để bảo vệ cửa sổ và cửa ra vào. Nhờ vậy mà công ty không bị thiệt hại,” ông Trần Phúc Trí, người phụ trách về QLRRTT của công ty, cho biết.

Dự án của USAID đã hợp tác chặt chẽ với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện tập huấn về quản lý rủi ro thiên tai cho hơn 2.000 cá nhân từ hơn 1.000 công ty trên 15 tỉnh và thành phố thường bị ảnh hưởng bởi thiên tai hàng năm - bao gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế, Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ và Long An. Dự án kéo dài từ tháng 3/2011 đến tháng 12/2015, được thực hiện bởi Quỹ châu Á, với nguồn ngân sách hỗ trợ từ Văn phòng Hỗ trợ Thảm họa Nước ngoài của USAID.